Apmeklēt sadaļu

BUJ

Kā man iemācīties sadzīvot ar šizofrēniju?

Šizofrēnija ietekmē to, kā smadzenes apstrādā informāciju, un var ietekmēt cilvēka spēju uztvert, vērtēt un rīkoties.
Iespējams, ka cilvēks redz, dzird vai sajūt to, ko citi atzīst par neesošu. Ar laiku var zust motivācija, un cilvēks var justies izolēts no draugiem un ģimenes. Tas viss var apgrūtināt dzīvi gan cilvēkiem ar šizofrēniju, gan viņu tuviniekiem.

Mācoties sadzīvot ar šizofrēniju, ir cieši jāsadarbojas ar veselības aprūpes speciālistu komandu, jāiegūst zināšanas par slimību, tās ārstēšanu un to, kur atrast atbalstu, kas jums un tuviniekiem varētu būt nepieciešams.

https://www.webmd.com/schizophrenia/living-with-schizophrenia-directory Accessed 7 March 2022.

Par laimi, pateicoties zāļu un citu ārstēšanas metožu attīstībai, šizofrēnijas simptomi ir aizvien labāk kontrolējami. Ar pareizu atbalstu cilvēks ar šizofrēniju var dzīvot piepildītu un saturīgu dzīvi, atrast jēgpilnu darbu un piedzīvot pilnvērtīgas attiecības. Viņa dzīves kvalitāte var būt līdzīga kā cilvēkiem bez šizofrēnijas.

Marder SR, Freedman R. Learning from people with schizophrenia. Schizophr Bull. 2014;40(6):1185-1186.
https://academic.oup.com/schizophreniabulletin/pages/first_person_accounts Accessed 7 March 2022.
Fagiolini A. Getting to remission: managing transition in care to improve outcome in schizophrenia. Advances in schizophrenia, Rome 2021

Lai iemācītos sadzīvot ar šizofrēniju, jums palīdzēs individuāla ārstēšanas plāna ievērošana, kuru veselības aprūpes speciālisti izveidos kopā ar jums. Tas nosaka ārstēšanu, kuras vispārējais mērķis ir samazināt vai apturēt simptomus, veicināt atveseļošanos un uzturēt remisiju, kā arī nodrošināt pēc iespējas labākas ikdienas dzīves prasmes un dzīves kvalitāti. Ārstēšanas plāns ir pielāgots jūsu personīgajiem mērķiem.

Keepers GA, Fochtmann LJ, Anzia JM, et al. The American Psychiatric Association Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia Am J Psychiatry. 2020;177(9):868-872.

Ārstēšanas neatņemama sastāvdaļa ir antipsihotiskie līdzekļi, kuri jāturpina lietot arī pēc simptomu uzlabošanās. Atkarībā no jūsu veselības stāvokļa, ārsts var ieteikt arī citas metodes.

 • Psiholoģiskā izglītošana
  Sniedz informāciju un atbalstu, lai palīdzētu jums un jūsu ģimenei labāk izprast slimību, lai sadzīvotu ar šizofrēniju, kā arī palīdz apgūt problēmu risināšanas un komunikācijas prasmes.
 • Kognitīvā sanācijas terapija
  Domāšanas prasmju treniņš.
 • Kognitīvi biheiviorālā terapija (KBT)
  Sarunu terapija var palīdzēt jums pārvaldīt savas problēmas, mainot domāšanas un uzvedības veidu.

Vingrojumu programmas

Fiziska slodze labvēlīgi ietekmē cilvēku ar šizofrēniju, mazinās klīniskie simptomi, uzlabojas funkcionēšana un dzīves kvalitāte.

Atkarībā no jūsu dzīvesvietas var būt pieejami citi atbalsta pakalpojumi. Noklikšķiniet šeit, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Keepers GA, Fochtmann LJ, Anzia JM, et al. The American Psychiatric Association Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia Am J Psychiatry. 2020;177(9):868-872.

Vita A, Barlati S, Ceraso A, et al. Effectiveness, Core Elements, and Moderators of Response of Cognitive Remediation for Schizophrenia: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Clinical Trials. JAMA Psychiatry. 2021;78(8):848–858.

Girdler SJ, Confino JE, Woesner ME. Exercise as a Treatment for Schizophrenia: A Review. Psychopharmacol Bull. 2019 Feb 15;49(1):56-69.

Vai parasti notiek pilnīga atveseļošanās no šizofrēnijas?

Šizofrēnija ir hroniska slimība, to var ārstēt un kontrolēt ar zālēm. Parasti cilvēki pilnībā neatveseļojas tiktāl, lai viņiem nebūtu nepieciešami psihiatra pakalpojumi vai zāles.

Fagiolini A. Getting to remission: managing transition in care to improve outcome in schizophrenia. Advances in schizophrenia, Rome 2021.

Šizofrēnijas gadījumā ar atveseļošanos saprot ilgstošu un būtisku simptomu uzlabošanos, kā arī apmierinošu dzīves kvalitāti. Tas ietver spēju darboties patstāvīgi (darbs/skola, sociālās attiecības, neatkarīga dzīve, kam nepieciešams neliels atbalsts vai tā nav vispār) un personīgo labklājības sajūtu. Vienkāršāk sakot, atveseļošanās no šizofrēnijas nozīmē dzīvot funkcionāli pilnvērtīgu, gandarītu dzīvi sabiedrībā, līdzīgi kā cilvēks bez šizofrēnijas.

Novick D, et al. Schizophr Res 2009 Mar;108(1-3):223-30. 

Correll CU, et al. Clin Ther 2011; 33(12): B16-39.

Fagiolini A. Getting to remission: managing transition in care to improve outcome in schizophrenia. Advances in schizophrenia, Rome 2021.

Ja cilvēki ar šizofrēniju saņem nepieciešamo ārstēšanu un atbalstu, viņi var atveseļoties. Laika gaitā lielākā daļa cilvēku atveseļojas vai veselības stāvoklis uzlabojas tiklāl, ka viņi var strādāt un dzīvot patstāvīgi. Atveseļošanos sekmē spēja sadarboties citiem cilvēkiem (sociālā darbība) un antipsihotisko līdzekļu lietošana.

https://www.webmd.com/schizophrenia/schizophrenia-outlook. Accessed 7 March 2022.
Vita A, Barlati S. Recovery from schizophrenia: is it possible? Curr Opin Psychiatry. 2018 May;31(3):246-255.
https://library.neura.edu.au/schizophrenia/illness-course-and-outcomes/remission-and-recovery/
Carbon M and Correll CU. Dialogues Clin Neurosci 2014; 16: 505-524.
Novick D, et al. Schizophr Res 2009 Mar;108(1-3):223-30

Vai ir kāds padoms cilvēkiem, kuriem kādam no vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem ir šizofrēnija?

Šizofrēnija ietekmē ne tikai pašu cilvēku, kas saslimis, bet arī viņa ģimeni. Neskaidrība par diagnozi, ārstēšanu un nākotni var izraisīt augstu trauksmes un stresa līmeni ģimenē.

Caqueo-Urízar A, Rus-Calafell M, Urzúa A, Escudero J, Gutiérrez-Maldonado J. The role of family therapy in the management of schizophrenia: challenges and solutions. Neuropsychiatr Dis Treat. 2015 Jan 14;11: 145-51.

Atkarībā no tā, kur jūs dzīvojat, psihiskās veselības dienesti var sniegt atbalstu ģimenēm, kurās kāds ir saslimis ar šizofrēniju, tāpēc, ja vien iespējams, izmantojiet iespēju sadarboties. Apsriežoties ar jums, novērtējot vajadzības, ņemot vērā jūsu iespējas un uzskatus, speciālisti palīdzēs izstrādāt individuālu aprūpes plānu jūsu tuviniekam.

https://www.nice.org.uk/guidance/cq178/chapter/1-Recommendations#support-for-carers

Ir ļoti vēlams, lai ģimenes iesaistās kā partneri aprūpē, lai veidojas tā saucamais “aprūpes trīsstūris” – cilvēks ar šizofrēniju, viņu radinieki un viņa veselības aprūpes komanda.

Burbach FR. BJPsych Advances 2018; 24: 225-234. doi: 10.1192/bja.2017.32

Ģimenes intervences, ko sauc arī par ģimenes psiholoģiskās izglītības programmām, ir izstrādātas kā sadarbības pieeja informācijas apmaiņai un apmācības nodrošināšanai pārvarēšanas, komunikācijas un problēmu risināšanas prasmju apguvē, lai ģimene varētu labāk atbalstīt sava radinieka atveseļošanos.

Pat ja jūs domājat, ka jūsu ģimenei nav vajadzīgas vai nevēlaties ilgstošas iejaukšanās, piemēram, tās, ko piedāvā ģimenes psiholoģiskā izglītība, var būt noderīgas īsas izglītojošas tikšanās, koncentrējoties uz informācijas apmaiņu par slimību, agrīnām brīdinājuma pazīmēm un recidīvu profilaksi, kā arī par praktiskiem resursiem un atbalstu.

Harvey C. Family psychoeducation for people living with schizophrenia and their families. B J Psych Advances 2018; 24 (1): 9-19. doi:10.1192/bja.2017.4

Ģimenes psiholoģiskā izglītība cilvēkiem ar šizofrēniju var samazināt recidīva risku un palīdzēt viņiem lietot zāles kā rekomendējis ārsts. Tā var arī padarīt ģimenes dzīvi mazāk apgrūtinošu un saspringtu un var novērst atkārtotu hospitalizāciju.

Pharoah F, Mari J, Rathbone J, Wong W. Family intervention for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(12):CD000088. Published 2010 Dec 8. doi:10.1002/14651858.CD000088.pub2

Ģimenes psiholoģiskajai izglītībai ir ievērojama pozitīva ietekme uz radinieku slogu un psiholoģisko stresu, attiecībām starp radiniekiem un personu ar šizofrēniju un ģimenes funkcionēšanu.

Harvey C. Family psychoeducation for people living with schizophrenia and their families. B J Psych Advances 2018; 24 (1): 9-19. doi:10.1192/bja.2017.4

Ģimenes psiholoģiskās izglītības programmas arī mazina stigmatizāciju, kas saistīta ar psihiskām slimībām. Stigmatizācija ir viens no lielākajiem izaicinājumiem cilvēkiem ar psihisku slimību un viņu ģimenēm. Un nav pārsteigums, ka stigmatizācijas izpausmes negatīvi ietekmē cilvēkus ar šizofrēniju.

Vaghee S, et al. Effects of Psychoeducation on Stigma in Family Caregivers of Patients with Schizophrenia: A Clinical Trial. Evidence Based Care Journal 2015; 5 (16): 63-76.

Morgan AJ, et al. Interventions to reduce stigma towards people with severe mental illness: Systematic review and meta-analysis. Journal of Psychiatric Research. 2018; 103: 120-33.

Ir svarīgi ņemt vērā, ka šizofrēnija var ietekmēt cilvēka spēju izprast vai atpazīt savu stāvokli. Šis izpratnes trūkums nav saistīts ar noliegumu, aizsardzību vai spītību, bet ir paša stāvokļa simptoms, un tas var būt iemesls, kāpēc viņi atsakās no zālēm vai ārstēšanas kopumā.

https://www.treatmentadvocacycenter.org/key-issues/anosognosia

Tāpēc izvairieties no neauglīgiem strīdiem ar cilvēku, kuram trūkst izpratnes, jo pastāvīga konfrontācija un noliegums var novest pie norobežošanās un izvairīšanās.

Lai iegūtu kāda uzticību, kuram trūkst izpratnes, ieteicams izmantot sekojošus principus – klausīties, empatizēt, piekrist un būt partnerim. Šīs pieejas būtība ir pārdomu klausīšanās: lai jūsu viedoklis tiktu ņemts vērā, otrai personai ir jājūt, ka esat nopietni apsvēris viņa viedokli. Ar iepriekšminēto ir saistīti vēl kādi principi: atvainoties par atšķirīgu viedokli, atzīt dažādu perspektīvu esamību un piekrist-nepiekrist.

https://psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp-rj.2016.110306

Vai negatīvie simptomi kādreiz uzlabojas?

Šizofrēnijas negatīvie simptomi attiecas uz normālas uzvedības samazināšanos vai neesamību, kas saistīta ar motivāciju un interesi vai verbālo un emocionālo izpausmi. Tie var rasties slimības sākumā, var būt klātesoši laiku pa laikam, pastiprināties vai saglabāties starp paasinājumiem.

Correll CU, Schooler NR. Negative Symptoms in Schizophrenia: A Review and Clinical Guide for Recognition, Assessment, and Treatment. Neuropsychiatr Dis Treat. 2020 Feb 21;16:519-534.

Correll, C. The Prevalence of Negative Symptoms in Schizophrenia and Their Impact on Patient Functioning and Course of Illness. The Journal of Clinical Psychiatry. 74(2):e04, 2013.

Lai gan ne vienmēr ir viegli atpazīt negatīvos simptomus, pastāstiet savam ārstam vai kādam citam no veselības aprūpes komandas par tiem, kurus esat pamanījis. Kopā jūs varat mēģināt uzlabot negatīvos simptomus, izvēloties jums piemērotas pieejas.

Vispārējo stāvokli var uzlabot aktivitātes, kas vērstas uz veselīga dzīvesveida ievērošanu – fiziskās aktivitātes, kvalitatīvs miegs, pilnvērtīgs uzturs, smēķēšanas atmešana, ierobežota alkohola lietošana un piedalīšanās sociālajās aktivitātēs. Pozitīva ietekme ir arī sociālo prasmju apmācībai, kognitīvās sanācijas terapijai un kognitīvi biheiviorālajai terapijai (KBT).

Ir jāpievērš uzmanība arī citiem faktoriem, kuri var veicināt negatīvos simptomus. Iespējams, ka nepieciešams ieviest kādas izmaiņas vai nomainīt zāles, lai mazinātu citus simptomus vai esošo zāļu izraisītās blakusparādības.

Kopumā ir svarīgi rūpēties par sevi, socializēties un, cik vien iespējams, mēģināt izkļūt no slimības radītajiem ierobežojumiem.

Correll CU, Schooler NR. Negative Symptoms in Schizophrenia: A Review and Clinical Guide for Recognition, Assessment, and Treatment. Neuropsychiatr Dis Treat. 2020 Feb 21;16:519-534.

Ko es varu sagaidīt, nomainot vienu antipsihotisko līdzekli uz citu?

Jums nekad nevajadzētu pārtraukt antipsihotisko zāļu lietošanu, neapspriežot to ar savu ārstu vai veselības aprūpes komandu. Ir vairāki iemesli, kāpēc ārsts var izlemt nomainīt antipsihotiskās zāles:

 • Daži no jūsu simptomiem nav pietiekami uzlabojušies, kaut arī lietojiet antipsihotiskās zāles, kā norādījis ārsts.
 • Jūsu lietotās antipsihotiskās zāles jums rada nepieņemamas blakusparādības, un tās laika gaitā nav samazinājušās.
 • Jums ir slimības paasinājums ar smagiem pozitīviem simptomiem, piemēram, murgiem vai halucinācijām, neskatoties uz to, ka jūs nepārtraukti lietojat antipsihotiskās zāles, kā noteikts.

Dažādiem antipsihotiskiem līdzekļiem ir atšķirīga iedarbība (un dažādas blakusparādības). Tas, kas notiek zāļu nomaiņas rezultātā, ir atkarīgs no nomaiņas iemesla, no kura uz kuru antipsihotisko līdzekli jūs pārejat.

Ja jūsu stāvoklis ir stabils un zāļu nomaiņas iemesls ir mazināt pozitīvos simptomus, piemēram, murgus vai halucinācijas, vai negatīvos simptomus, piemēram, apātiju, pasliktinātās runasspējas vai atsvešināšanos no sociālām situācijām un attiecībām, ārsts nomainīs jūsu antipsihotiskās zāles uz citām, kas var labāk kontrolēt šos simptomus. Ja jūsu stāvoklis ir stabils un zāļu nomaiņa nepieciešama zāļu blakusparādību dēļ, ārsts, ievērojot vadlīnijas, nomainīs terapiju uz citu, kas, visticamāk, neradīs šīs blakusparādības.

Abos šajos gadījumos zāļu nomaiņa ir jāveic lēnām; tas var ilgt nedēļu vai ilgāk. Pārejas periodā lietotā antipsihotiskā līdzekļa deva tiek pakāpeniski samazināta, lai izvairītos no jebkādiem atsitiena efektiem, savukārt antipsihotisko zāļu deva, uz kuru pārejat, tiek pakāpeniski palielināta. (Šajā periodā jums var būt nepieciešams īslaicīgi lietot arī citas zāles.)

Ja zāļu nomaiņas iemesls ir pozitīvo simptomu pastiprināšanās, neskatoties uz to, ka jūs nepārtraukti lietojāt antipsihotiskos līdzekļus, ārsts zāļu nomaiņu var veikt ātrāk.

Neatkarīgi no scenārija ir svarīgi rūpīgi ievērot ārsta norādījumus zāļu nomaiņas periodā, lai izvairītos no blakusparādībām vai stāvokļa pasliktināšanās. Zāļu nomaiņa ir jāveic ārsta vai cita veselības aprūpes speciālista uzraudzībā.

Fagiolini A. Roundtable discussion. Advances in schizophrenia, Rome 2021.

Vai šizofrēniju var sajaukt ar depresiju?

Cilvēkiem ar šizofrēniju bieži ir negatīvie simptomi, piemēram, sociālā atsvešināšanās (sevis izolēšana) un apātija, kas ir izteiktāki nekā pozitīvie simptomi, piemēram, halucinācijas un murgi, un tos var sajaukt ar depresijas simptomiem. Arī cilvēki ar hronisku šizofrēniju bieži vien ir ne tikai ar negatīviem simptomiem, bet arī ar depresiju. (Apmēram 25 procenti cilvēku, kuriem diagnosticēta šizofrēnija, atbilst arī depresijas kritērijiem.) Gan šizofrēnija, gan depresija ir īpaši saistītas ar paredzamo anhedoniju (samazināta spēja izjust prieku par nākotnes notikumiem).

Jarratt-Barnham I, et al. The influence of negative and affective symptoms on anhedonia self-report in schizophrenia. Comprehensive Psychiatry 2020; 98:152-165.

Treen D, et al. Influence of secondary sources in the brief negative symptom scale. Schizophr Res 2019; 204:452.

Siris SG. Depression in schizophrenia: perspective in the era of “atypical” antipsychotic agents. American Journal of Psychiatry 2000; 157: 1379-1389.

Barch DM, et al. Mechanisms underlying motivational deficits in psychopathology: similarities and differences in depression and schizophrenia. Curr Top Behav Neurosci 2016; 27: 411-449.

Pētījumi liecina, ka slikts garastāvoklis, pesimisms un domas par pašnāvību (nopietnas domas par savas dzīvības atņemšanu, pašnāvības plāni un pašnāvības mēģinājumi) ir vairāk raksturīgi depresijai. Tā kā šizofrēnijas negatīvajiem simptomiem vairāk raksturīga alogija (pasliktināta spēja runāt), emocionāls blāvums (samazinātas emociju izpausmes) un sociālā atsvešināšanās (sevis izolēšana).

Krynicki CR, et al. Acta Psychiatr Scand 2018 137(5): 380-390.

Vienkāršāk sakot, cilvēki ar depresiju jūtas nomākti un mazvērtīgi, izjūt vainas apziņu, savukārt cilvēki ar šizofrēnijas negatīviem simptomiem ir vienaldzīgāki un viņiem var nebūt šo bažu.

Correll CU. The meaning of patient functioning in the evaluation and treatment of patients with schizophrenia. Advances in schizophrenia, Rome 2021.

Vai šizofrēnija ir iedzimta slimība?

Precīzs šizofrēnijas cēlonis nav atrasts. Tomēr tiek uzskatīts, ka ģenētika veido līdz pat 80 procentiem no slimības attīstības riska. Identiskiem dvīņiem ir 48 procentu iespēja abiem saslimt ar šizofrēniju, ja vienam dvīnim ir šī slimība, divolu dvīņiem ir 17 procentu iespēja, vecāku ar šizofrēniju bērniem ir 13 procentu iespēja, bet brāļiem un māsām ir 9 procentu iespēja saslimt ar šo slimību.

McGue M, Gottesman II. The genetic epidemiology of schizophrenia and the design of linkage studies. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. 1991;240(3):174-81.

Ir identificēti daudzi gēni, kas var veicināt šizofrēnijas attīstības risku, tomēr ir pierādīts, ka šie gēni vien sastāda mazu vai mērenu slimības progresēšanas risku.

Umeda-Yano S, Hashimoto R, Yamamori H, Weickert CS, Yasuda Y, Ohi K, Takeda M. Expression analysis of the genes identified in GWAS of the postmortem brain tissues from patients with schizophrenia. Neuroscience Letters. 2014;568:12-6.

Ir arī atklātas specifiskas ģenētiskās atšķirības, kuras ir cieši saistītas ar šizofrēniju. Šīs atšķirības, iespējams, var būt atbildīgas par smadzeņu attīstības traucējumiem un vēlāk par izmainītu psihisko funkcionēšanu. Tomēr minētie iemesli ir saistīti tikai ar nelielu skaitu šizofrēnijas gadījumu.

Rapoport JL, Giedd JN, Gogtay N. Neurodevelopmental model of schizophrenia: update 2012. Molecular Psychiatry2012;17(12):1228-38.

McGue M, Gottesman II. The genetic epidemiology of schizophrenia and the design of linkage studies. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience1991;240(3):174-81.

Vai cilvēkiem ar šizofrēniju ir atļauts vadīt transportlīdzekli?

Psihiskās slimības vai dažas zāles var ietekmēt cilvēka spēju vadīt transportlīdzekli, tādēļ autovadītājiem ir nepieciešama īpaša piesardzība un konsultācija ar ārstu vai farmaceitu. Ja veselības stāvoklis pēkšņi pasliktinās, transportlīdzekli vadīt nevajadzētu.

Jūsu pienākums ir informēt attiecīgās iestādes, ja jums ir šizofrēnija, un tās izlems, vai varat saglabāt savu autovadītāja apliecību. Noteikumi dažādās vietās var atšķirties, taču jums var būt nepieciešama medicīniskā pārbaude vai braukšanas eksāmens, vai arī ārstam var būt nepieciešams apstiprināt, vai esat piemērots transportlīdzekļa vadīšanai.

Ja gadījumā iestājas apdrošināšanas gadījums un jūs neesat informējis iestādes par savu veselības stāvokli vai arī ārsts jums nav atļāvis vadīt transportlīdzekli, tas var ietekmēt jūsu apdrošināšināšanas segumu. 

Kāpēc daži antipsihotiskie līdzekļi veicina ķermeņa masas pieaugumu?

Galvenie svara pieauguma iemesli cilvēkiem ar šizofrēniju ir mazkustīgs dzīvesveids, neveselīgi ēšanas paradumi, ģenētiskais mantojums un antipsihotisko līdzekļu lietošana. Ir aprēķināts, ka gandrīz puse cilvēku ar šizofrēniju ir aptaukojušies. Pat no pirmās šizofrēnijas epizodes aptuveni ceturtajai daļai cilvēku ar šizofrēniju tika konstatēta aptaukošanās, neatkarīgi no tā vai zāles bija lietotas vai nē.

Dayabandara M, Hanwella R, Ratnatunga S, Seneviratne S, Suraweera C, de Silva VA. Antipsychotic-associated weight gain: management strategies and impact on treatment adherence. Neuropsychiatr Dis Treat. 2017 Aug 22;13:2231-2241.

Dažu antipsihotisko līdzekļu lietošana biežāk nekā citu, ir saistīta ar ķermeņa masas pieaugumu, izraisot ievērojamu ķermeņa masas pieaugumu.

Pirmajās nedēļās pēc antipsihotisko zāļu lietošanas uzsākšanas ir straujš ķermeņa masas pieaugums. Pēc tam pieauguma temps pakāpeniski samazinās un izlīdzinās vairāku mēnešu laikā. Ķermeņa masas pieauguma mehānismi, kas saistīti ar antipsihotiskiem līdzekļiem, nav pilnībā atklāti, ir zināms, ka tie var mainīt apetītes kontroli un enerģijas metabolismu vairākos veidos.

Amore M, Aguglia A. Riv Psichiatr 2019; 54 (Suppl 6): S7-S10.

Dayabandara M, Hanwella R, Ratnatunga S, Seneviratne S, Suraweera C, de Silva VA. Antipsychotic-associated weight gain: management strategies and impact on treatment adherence. Neuropsychiatr Dis Treat. 2017 Aug 22;13:2231-2241.

Ķermeņa masas pieauguma un aptaukošanās rezultātā var samazināties dzīves kvalitāte, palielinās sirds un asinsvadu slimību un pat nāves risks, tāpēc tam ir vērts pievērst uzmanību.

Veidi, kā novērst un ārstēt ķermeņa masas pieaugumu, ietver pāreju uz citu antipsihotisko līdzekli, kam ir mazāks ķermeņa masas pieauguma risks, dzīvesveida maiņu un fiziskās aktivitātes vai zāļu lietošana, kas veicina ķermeņa masas samazināšanu. Efektīvas ir arī konsultācijas pie uztura speciālista, kā arī kognitīvās un uzvedības terapijas. Šīs iespējas jūs varat apspriest ar savu ārstu vai veselības aprūpes komandu. Un atcerieties, ka jums nekad nevajadzētu pārtraukt antipsihotisko zāļu lietošanu, neapspriežot to ar savu ārstu vai veselības aprūpes komandu.

Dayabandara M, Hanwella R, Ratnatunga S, Seneviratne S, Suraweera C, de Silva VA. Antipsychotic-associated weight gain: management strategies and impact on treatment adherence. Neuropsychiatr Dis Treat. 2017 Aug 22;13:2231-2241.

Kāpēc man nav ne enerģijas, ne motivācijas vaļaspriekiem, kaut arī jūtu nemieru?

Apātija, enerģijas trūkums un nevēlēšanās darīt lietas samazinātas motivācijas dēļ ir saistīta ar negatīviem simptomiem, kas bieži ir šizofrēnijas galvenā iezīme. Trauksme un uzbudinājums ir arī raksturīgi šizofrēnijai. Un tie var radīt nemiera sajūtu. (Jūs varat arī vienkārši izjust iekšēju nemiera sajūtu, faktiski nepārvietojoties.)

https://www.ahdbonline.com/articles/2007-the-spectrum-of-agitation-associated-with-schizophrenia-and-bipolar-disorder

Kognitīvi biheiviorālā terapija (KBT) ir uzrādījusi pozitīvus rezultātus apātijas un negatīvo simptomu ārstēšanā.

https://www.nami.org/About-NAMI/NAMI-News/2013/Treating-Apathy-in-Schizophrenia

Cilvēki, kas lieto antipsihotiskās zāles, bieži apraksta letarģiju, domāšanas grūtības, slāpētas emocijas un samazinātu motivāciju, raksturojot to visu ar dažādām fiziskām izpausmēm.

Thompson J et al. Experiences of taking neuroleptic medication and impacts on symptoms, sense of self and agency: a systematic review and thematic synthesis of qualitative data. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2020; 55: 151-164. https://doi.org/10.1007/s00127-019-01819-2.

Cilvēki, kuri lieto antipsihotiskos līdzekļus mēdz izjust nemieru un trauksmi, viņiem ir grūtības nosēdēt uz vietas. Šo zāļu blakusparādību sauc par akatīziju.

Bratti IM, Kane JM, Marder SR. Chronic Restlessness With Antipsychotics 2007; 164 (11): 1648-1654. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2007.07071150

Ja jums rodas šīs vai citas blakusparādības, lietojot antipsihotiskos līdzekļus, ir svarīgi tos apspriest ar savu ārstu un kopīgi izlemt, ko darīt.

Showing 0 result(s).