Apmeklēt sadaļu

Simptomi

  • Ilgu laiku šizofrēnija tika uzskatīta par “murgu slimību”: mūsdienu izpratnē tā ir progresējoša saslimšana ar daudzveidīgiem simptomiem.

Šajā sadaļā

Cilvēkiem, kuri slimo ar šizofrēniju var būt dažādi simptomi, kas var ietekmēt viņu dzīves kvalitāti.1
Parasti simptomi sāk izpausties jaunībā, tas ir no 16 līdz 30 gadiem.2
Ārsts izvērtē simptomus, lai noteiktu diagnozi. Mūsdienās pieejamas uzticamas metodes šizofrēnijas diagnozes noteikšanai, kā arī efektīva ārstēšana, kas var atbrīvot no pastāvīgiem, noturīgiem simptomiem, neradot būtiskas blakusparādības.3

Saskaņā ar šizofrēnijas ārstēšanas pamatnostādnēm, šizofrēnijas simptomus iedala trīs galvenajās grupās:2

Pozitīvie

Negatīvie

Kognitīvie

Kas ir šizofrēnijas pozitīvie simptomi?

Cilvēkiem, kuri slimo ar šizofrēniju, pozitīvie simptomi izpaužas kā netipiska uzvedība, viņus pārņem sajūtas, ka daļēji tiek zaudēta saikne ar realitāti.2 Vairumam cilvēku, kuri slimo ar šizofrēniju, šādi simptomi izpaužas laiku pa laikam, bet citiem tie var būt noturīgi.2 Nereti šie simptomi paliek nepamanīti.2 Tie var ietvert:

Halucinācijas: cilvēki var redzēt, dzirdēt, ar ožu vai garšu sajust lietas, kas realitātē neeksistē. Raksturīgs simptoms ir balsu dzirdēšana, un tas var izpausties ilgu laiku pirms ģimene vai draugi pamana ko neparastu.2

Murgu idejas: cilvēki tic lietām, kuras patiesībā neeksistē. Piemēram, viņi tic, ka ir apdraudēti vai ka cilvēki apkārt aprunā viņus, lai arī tā nav patiesība.2

Dezorganizētību, traucētu domāšanu: viņu domāšanas veids šķiet neloģisks, un viņiem var būt grūtības organizēt domas. Nereti doma pārtrūkst teikuma vidū.2

Kustību traucējumus: cilvēkiem ar šizofrēniju var būt dīvainas, atkārtotas ķermeņa kustības vai arī retos gadījumos viņi var pārtraukt uz laiku kustēties vispār (katatonija).2


Kas ir šizofrēnijas negatīvie simptomi?

Cilvēkiem, kuri slimo ar šizofrēniju, negatīvie simptomi izpaužas kā sociāla atsvešināšanās un grūtības izrādīt emocijas.2 Salīdzinājumā ar pozitīvajiem simptomiem, šos simptomus atpazīt var būt vēl grūtāk, un tos var sajaukt ar depresijas simptomiem vai citiem psihiskās veselības traucējumiem.2 Negatīvie simptomi ietver:

Emociju un izpausmju samazinājumu, un runāšanu neizteiksmīgā balsī (blāvinātas emocijas)2,4

Samazinātu runas apjomu pat tad, ja ir sakāms kas svarīgs (aloģija)2,4

Samazinātu spēju izjust patīkamas emocijas (anhedonija)2,4

Sociālu atsvešināšanos, ignorējot ikdienas aktivitātes (emocionālā un sociālā atsvešināšanās)2,4

Motivācijas trūkumu, bezmērķību un nespēju rīkoties plānveidīgi (apātija un gribas trūkums)2,4

Ja ir diagnosticēta šizofrēnija ar galvenokārt raksturīgiem negatīvajiem simptomiem, ārsts izvērtēs, vai tie ir primāri vai sekundāri.5 Primāros negatīvos simptomus uzskata par šizofrēnijas pamatsimptomiem, kamēr sekundāros negatīvos simptomus uzskata par pozitīvo simptomu izraisītiem.5

Sekundārie negatīvie simptomi var būt sekas:

Neiroloģiskām nevēlamajām blakusparādībām, piemēram, ekstrapiramidālajiem traucējumiem, ko var izraisīt zāles akūtas distonijas ārstēšanai; antipsihotisko medikamentu izraisītam parkinsonismam un kustību traucējumiem5

Depresijai, kas, piemēram, attīstījusies pēc pārciestas psihozes vai antipsihotiķu iedarbības rezultātā5

Vides faktoriem, piemēram, pēc ilgas uzturēšanās slimnīcā var rasties sociālā atsvešināšanās, jo ilgstoši nav bijis pietiekamu sociālo stimulu5


Kādi ir šizofrēnijas kognitīvie simptomi?

Dažiem pacientiem ir nelieli šizofrēnijas kognitīvie simptomi, bet citiem tie var izpausties smagā formā.2 Kognitīvos simptomus ir grūti identificēt un tie prasa īpašu izvērtēšanu.2 Ja cilvēkam, kurš slimo ar šizofrēniju, ir kognitīvie simptomi, var pamanīt:

Pazeminātas spējas apstrādāt informāciju un pieņemt lēmumus2

Grūtības koncentrēties kādam uzdevumam2

Īstermiņa (darba) atmiņas traucējumus2


Kāds ir šizofrēnijas simptomu raksturs?

Šizofrēnijai raksturīgi sākties ar prodromālu periodu, kas var būt no dažām dienām līdz pat 18 mēnešiem ilgs. Cilvēks var pamanīt savu funkcionēšanas spēju pasliktināšanos vai arī atmiņas, koncentrēšanās grūtības.6 Prodromālajam periodam seko pirmā psihozes epizode, kura izpaužas ar murgiem, halucinācijām, uzvedības traucējumiem un distresu.6
Pirmajai psihozei seko “reziduālā” fāze, kas var turpinās vairākus gadus. To var pārtraukt atkārtotas akūtas psihotiskas epizodes.6 Akūtās psihozes iespējams kontrolēt ar atbilstošu farmakoloģisko un psiholoģisko iejaukšanos.6

Katram cilvēkam, kurš slimo ar šizofrēniju, tās norise savā ziņā ir individuāla, un simptomi nekad nebūs pilnīgi vienādi.6 Dažiem pozitīvie simptomi būs tikai īsu laiku, bet citiem tie būs noturīgi daudzus gadus, savukārt citiem pacientiem slimība var noritēt vispār bez prodromālā perioda.6

Negatīvie simptomi šizofrēnijas norisē. (Adaptēts no Millan et al., 2014)⁷

Apmeklējiet diagnostikas sadaļu, lai uzzinātu kā nosaka šizofrēnijas diagnozi.

Atsauces

  1. Arsova S. Open Access Maced J Med Sci. 2016;4(3):388-391
  2. National Institute of Mental Health. Schizophrenia: https://www.nimh.nih.gov/health/sabiedribaiations/schizophrenia/index.shtml
  3. National Institutes of Health. Schizophrenia NIH Factsheet 2010: https://report.nih.gov/nihfactsheets/viewfactsheet.aspx?csid=67
  4. Tandon R. Current Psychiatry 2002;1(9):36-42
  5. Kirschner M. Schizophr Res. 2017; 186:29-38
  6. NICE CG 178
  7. Millan et al. Eur Neuropsychopharmacol. 2014; 24(5):645-92
Login to Unlock

Kā progresē šizofrēnija?

Tā kā šizofrēnijas norise ir individuāla un katram atšķirīga, labākais veids, kā raksturot tās gaitu, ir aprakstīt slimības fāzes. Pastāv trīs galvenās slimības

vēl…
Login to Unlock

Šizofrēnijas ārstēšana un remisija

Pēc tam, kad noteikta šizofrēnijas diagnoze, ārsts pārrunās ar pacientu turpmāko ārstēšanās plānu. Uzsākot ārstēšanu,

vēl…
Showing 0 result(s).