Apmeklēt sadaļu

Murgu idejas un paranoja: kāda ir atšķirība?

  Šajā sadaļā

  Paranoja un murgu idejas ir psihiatrijā lietoti jēdzieni, kas psihiskās veselības traucējumu gadījumā bieži ir cieši saistīti. Paranojālas domas un murgu idejas raksturīgas dažādām psihiatriskajām slimībām, piemēram, šizofrēnijai un mānijai, kā arī depresijai, vielu lietošanai un demencei. Nereti murgu idejas un paranoju saista ar šizofrēniju. Visbiežāk diagnosticēto šizofrēnijas veidu dēvē par paranoīdu šizofrēniju, un murgu idejas ir bieži novērojams šizofrēnijas simptoms.1
   
  Sarunvalodā abus minētos jēdzienus bieži lieto kā sinonīmus. Daudzi lietotāji nezina to precīzu definīciju, tomēr abus jēdzienus bieži izmanto, jo īpaši lai paustu dusmas par citu cilvēku uzvedību: “Tu esi pilnīgi murgains!” vai “Tu esi pilnīgi paranojāls!” Bet ko šie divi jēdzieni patiesībā nozīmē? Un ar ko tie atšķiras?

  Murgu idejas

  Murgu idejas var definēt kā “nostiprinājušās pārliecības, kuras nav iespējams koriģēt ar faktiem, kas pierāda pretējo”.² Proti, cilvēks ar murgu idejām neatkāpjas no savām pārliecībām kādā jautājumā pat tad, ja ir pierādījumi, ka šīs pārliecības ir pilnīgi nepareizas un nepamatotas. Ilustrācijai turpmāk minēti piemēri dažāda veida murgu idejām:2
   

  Vajāšanas murgi (visbiežāk sastopamie), dēvēti arī par paranojāliem murgiem

  pārliecība, ka kādai personai, organizācijai vai citai personu grupai ir nodoms nodarīt kaitējumu un/vai vajāt

  Attiecību murgi (arī bieži sastopami)

  pārliecība, ka apkārtējo cilvēku izteikumi, žesti, zīmes apkārtējā vidē u.c. ir attiecināmi uz pašu personu

  Somatiskie murgi

  koncentrēšanās uz raizēm par veselību un orgānu darbību

  Lieluma murgi

  pārliecība par savu popularitāti, bagātību un apdāvinātību ar īpašām spējām

  Iemīlēšanās murgi

  indivīda pārliecība par to, ka kāda cita persona ir viņā iemīlējusies

  Nihilistiski murgi

  indivīds ir pārliecināts par lielas katastrofas tuvošanos

  Murgu idejas uzskata par fantastiskām, „ja tās ir acīmredzami neiespējamas un nesaprotamas vienas kultūras pārstāvjiem un neizriet no ikdienišķām pieredzēm.”² Piemēram, cilvēkam, kas ar pārliecību apgalvo, ka kāda ārēja spēka iedarbībā viņa iekšējie orgāni ir izņemti un aizvietoti ar cita cilvēka orgāniem, neatstājot brūces vai rētas, ir attīstījušies fantastiska satura murgi. Savukārt ikdienišķu murgu piemērs ir pārliecība, ka indivīds atrodas policijas novērošanā, lai gan tam nav pārliecinošu pierādījumu. Murgu idejas parasti uzskata par fantastiskām, ja tās ir saistītas ar kontroles zaudēšanu pār prātu vai ķermeni. Turpmāk minēti daži piemēri:²

  Domu atņemšana

  pārliecība, ka kāds ārējs spēks „atņem” domas

  Domu ielikšana

  pārliecība, ka prātā ir ieliktas svešas domas

  Iedarbības murgi

  pārliecība, ka kāds ārējs spēks kontrolē indivīda ķermeni vai darbības


  Reizēm murgu idejas ir grūti atšķirt no parastām spēcīgām pārliecībām.² Atšķirību nosaka tas, cik lielā mērā konkrētā pārliecība ir koriģējama situācijā, kad ir pieejami ļoti skaidri/loģiski pretargumenti tās patiesumam.

  PARANOJA

  Paranoju var definēt kā “nepamatotu vai pārmērīgu neuzticēšanos citiem cilvēkiem”.³ Paranojālas personas pastāvīgi saskata slēptus motīvus apkārtējo cilvēku rīcībā un uzskata, ka konkrēti cilvēki vai sabiedrība kopumā „viņus vajā”³. Paranojālas domas ir parasta pieredze, kas kādā dzīves situācijā var skart ikvienu. Iztēlojieties šādu situāciju – kādā tumšā vakarā jūs dodaties mājup un jums lēnām pietuvojas mašīna vai cilvēki, kuriem ejat garām, sačukstoties jūs nopēta. Šādās situācijās var parādīties bailes, ka šie cilvēki jūs vajā, kaut arī nekas tāds nenotiek.
   
  Paranoja kļūst par problēmu tikai tad, ja sasniedz klīniski nozīmīgu līmeni, proti, murgu līmeni. Šādos gadījumos, kā norādīts iepriekš, persona atsakās pieņemt pierādījumus, kuri ir pārliecinošā pretrunā ar šīs personas stingrajām pārliecībām. Tad paranoja pāraug vajāšanas/paranojālos murgos, kuri atspoguļojas personas pārliecībā, ka cita persona vai personu grupa/organizācija viņu vajā.¹ Paranoju un attiecīgi arī vajāšanas murgus var veicināt citas murgainas pārliecības, piemēram, nihilistiskas idejas, domu atņemšana, domu ielikšana, iedarbības murgi. Paranojāli murgi var veidoties arī saistībā ar halucinācijām, kas ir “maldīgas maņu (redzes, taustes, skaņas, ožas vai garšas) sajūtas, kas rodas bez ārēja kairinātāja ietekmes”.¹ Persona piedzīvo halucinācijas, uzskata/jūt, ka tās ir īstas, un var kļūt raižpilna/paranojāla, ja ir pārliecināta, ka šīs halucinācijas izraisa ļauni cilvēki.

  SECINĀJUMI

  Rezumējot, var teikt, ka paranoja var būt cieši saistīta ar murgu idejām. Vienkārši skaidrojot, paranoja ir nepamatotas vai pārmērīgas bailes no apkārtējiem cilvēkiem, kuras var pārveidoties murgu idejās, ja šīs bailes nemazinās pat tad, ja ir pieejami pārliecinoši pierādījumi, ka tās ir nepamatotas. Šādos gadījumos paranoja ir attīstījusies par paranojāliem murgiem. Tādējādi paranoju (ja tā ir smaga) var uzskatīt par vienu no murgu veidiem, bet murgu idejas ir plašāks jēdziens. Murgu idejas var neizpausties ar paranoju, un paranojai var nebūt saistības ar murgu idejām. Murgu ideju un paranojas smaguma pakāpe var būt dažāda, un smagos gadījumos tās var būt invalidizējošas psihiatriskas slimības izpausme.

  Atsauces

  1. WHO. ICD-10 Version: 2019. (2019).
  2. DSM V. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA: American Psychiatric Association, 2013. (2013).
  3. The Free Dictionary by Farlex. https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/.
  Login to Unlock

  Īss pārskats par šizofrēniju

  Šizofrēniju var raksturot kā smagus psihiskus traucējumus, kuri ietekmē uzvedību, domas un emocijas. Pirmos simptomus var pamanīt tikai

  vēl…
  Login to Unlock

  Par šizofrēnijas simptomiem

  Pacientiem, kuri slimo ar šizofrēniju novēro dažādus simptomus, kas var ietekmēt viņu dzīves kvalitāti. Šie simptomi parasti sāk izpausties jaunībā,

  vēl…
  Showing 0 result(s).