Apmeklēt sadaļu

Veselības aprūpes speciālistiem

Sabiedrībai

Akatīzijas ārstēšanas pasākumi

 • Akatīzija ir visbiežāk sastopamais nevēlamais notikums, lietojot kariprazīnu1
 • Klīnisko pētījumu laikā akatīzijas un EPS gadījumi, lietojot kariprazīnu, lielākoties bija viegli vai vidēji smagi1
 • Akatīzija attīstījās ārstēšanas sākumā un bija atkarīga no devas2,3
 • Akatīzijas un EPS dēļ pārtrauktas terapijas rādītājs bija zems1
 • Akatīzijas ārstēšanas pasākumi ietvēra anti-EPS zāļu lietošanu (ieskaitot propranololu)2,3
 • Ar pareizi izvēlētu ārstēšanu vairumam pacientu varēja kontrolēt akatīziju, kas bija saistīta ar kariprazīna lietošanu2,3

Šajā sadaļā

Akatīzija…kādēļ mūs tā uztrauc?

Akatīzija ir bieži sastopama blakusparādība, lietojot antipsihotiskos līdzekļus. Tas ir kustību traucējums vai ekstrapiramidāls sindroms (EPS), kam raksturīgi motori traucējumi un sensorās darbības traucējumi (piem., nemiera sajūta, tieksme nepārtraukti kustēties).4 Ārstējot ar otrās paaudzes antipsihotiskajiem medikamentiem, akatīzijas kā nevēlamās blakusparadības sastopamība mēdz būt dažāda un, atkarībā no lietotajām zālēm, tā var būt arī ļoti augsta.5,6 Akatīzijas attīstība ir atkarīga no devas, tādēļ akatīzijas riska faktori, ko izraisa zāļu lietošana, ir paaugstināta zāļu deva vai tās strauja palielināšana. Pamata ārstēšanas ieteikums ir devas samazināšana, kas var palīdzēt mazināt pacientam diskomforta sajūtu un uzlabot līdzestību. Iespējams izmantot virkni zāļu, ieskaitot betablokatorus (piem., propranolols un metaprolols) antiholinerģiskos medikamentus (biperidēns, triheksifenidils un benztropīns), lai mazinātu akatīzijas izpausmes.4


Ekstrapiramidālie simptomi – bieži sastopami nevēlamie notikumi


Ekstrapiramidālie simptomi, galvenokārt akatīzija, tika bieži ziņoti kā nevēlamie notikumi, ārstējot ar kariprazīnu.2,3 Šeit minēto ziņoto akatīzijas gadījumu dati ir apkopoti, balstoties uz 4 īstermiņa 6 nedēļu pētījumiem (RGH-MD-03 [NCT00404573], RGH-MD-16 [NCT00694707], RGH-MD-04 [NCT01104766], RGH-MD-05 [NCT01104779])3 un 2 ilgtermiņa 48 nedēļu atklāta dizaina drošuma pētījumiem (RGH-MD-17 [NCT00839852], RGH-MD-11 [NCT01104792]).2

Ar kariprazīnu ārstēto 2048 pacientu (ieskaitot papildus 1 ilgtermiņa 26 nedēļu pētījumu ar pacientiem ar šizofrēnijas negatīvajiem simptomiem (RGH-188-005 [EudraCT2012-005485-36]) un 1 ilgtermiņa (līdz 92 nedēļām) iedarbības saglabāšanas pētījumu (RGH-MD-06 [NCT01412060]) ar apstiprināto devu diapazonu no 1.5 līdz 6 mg /dienā un 638 ārstēto placebo pacientu apkopoto datu kopums uzrāda, ka akatīzija bija 14.6% kariprazīna grupas pacientiem un 3.4% placebo grupas pacientiem.7 Vairumā gadījumu akatīzija bija viegla vai vidēji smaga, un tā reti izraisīja dalības pārtraukšanu pētījumā.1 Samērā zemie pārtraukšanas rādītāji potenciāli nozīmē, ka akatīzija ir nevēlama blakusparādība, kura labi padodas ārstēšanai.2,3

ParametrsPlacebo
N=683
n (%)
Karprazīns
N=2048
n (%)
Pacienti ar akatīziju (n)23 (3.4)299 (14.6)

Kā tika ārstēta akatīzija karprazīna pētījumos?

Lielākoties pirmie akatīzijas traucējumi tika konstatēti pirmajās 6 ārstēšanas nedēļās, un tie bija atkarīgi no devas.7 Tas nozīmē, ka pie mazām kariprazīna devām (1.5 mg: 7.8%, 3 mg: 15.7%, 4,5 mg: 9.1%, 6 mg: 18.0%)7, akatīzijas iespējamība bija zemāka.
Lielākā daļa pacientu lietoja anti-EPS medikamentus, lai ārstētu akatīzijas/nemiera simptomus2,3; visbiežāk tika lietoti propranolols kopā ar difenhidramīnu, benztropīnu vai līdzīgu medikamentu.2,3
Īstermiņa pētījumos akatīzija vidēji ilga 24 dienas pacientiem, kuri lietoja kariprazīnu, un 29 dienas placebo pacientiem.3


Vai ir pašnāvību risks pacientiem ar akatīziju, kuri lieto kariprazīnu?

Ir pierādīta saikne kļūdaini neidentificētai akatīzijai un tās pieaugošajam smagumam ar pašnāvniecisko domu rašanos un pastiprināšanos, agresiju un vardarbību.8 Svarīgi atzīmēt, ka kariprazīna šizofrēnijas programmā netika novērota nekāda saikne starp akatīziju un pašnāvību tendenci. Nevienam no pacientiem, kuri nomira izdarītas pašnāvības rezultātā (0.3%) kariprazīna klīniskās attīstības programmas laikā, nebija augsti akatīzijas rādītāji. Zāļu droša lietošana, kas ietver nevēlamu blakusparādību laicīgu atklāšanu, terapijas izraisītas akatīzijas/nemiera mazināšanu un pašnāvību novēršanu, ir jānodrošina, piemērojot devu un rūpīgi uzraugot pacientu ārstēšanas sākuma posmā, kā arī uzturot mazāko efektīvo devu.7


REAGILA (cariprazinum) ir recepšu medikaments. Pirms izrakstīšanas, lūdzu, iepazīstieties ar pilnu zāļu aprakstu.
Reklāmas devējs: Gedeon Richter Plc. pārstāvniecība Latvijā. Reklāmas izstrādes datums: 2021. gada 25.marts.

Atsauces

 1. Reagila SmPC.
 2. Nasrallah, H. A. et al. The safety and tolerability of cariprazine in long-term treatment of schizophrenia: A post hoc pooled analysis. BMC Psychiatry (2017) doi:10.1186/s12888-017-1459-z.
 3. Earley, W. et al. Safety and tolerability of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizophrenia: A pooled analysis of four phase II/III randomized, double-blind, placebo-controlled studies. Int. Clin. Psychopharmacol. 32, 319–28 (2017).
 4. Lohr, J. B., Eidt, C. A., Alfaraj, A. A. & Soliman, M. A. The clinical challenges of akathisia. CNS Spectr. 20, 1–16 (2015).
 5. Kumar, R. & Sachdev, P. S. Akathisia and second-generation antipsychotic drugs. Curr. Opin. Psychiatry 22, 293–299 (2009).
 6. Kane, J. M. et al. Akathisia: An updated review focusing on second-generation antipsychotics. J. Clin. Psychiatry 70, 627–643 (2009).
 7. EMA. Reagila Assessment Report. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/reagila-epar-public-assessment-report_en.pdf.
 8. Salem, H., Nagpal, C., Pigott, T. & Teixeira, A. L. Revisiting Antipsychotic-induced Akathisia: Current Issues and Prospective Challenges. Curr. Neuropharmacol. 15, 789–798 (2017).

Current opinion in Psychiatry

Akathisia and second-generation antipsychotic drugs.
Kumar R, Sachdev PS
Curr Opin Psychiatry 2009; 22(3):293-99.
“Lai ari akatīzijai ir mazāka izplatība lietojot otrās paaudzes antipsihotiķus, salīdzinājumā ar pirmās paaudzes antipsihotiskajiem medikamentiem, tā tomēr joprojām ir klīniski nozīmīga, un visiem klīnicistiem jāspēj to atpazīt un ārstēt.”
Login to Unlock

KĀ DARBOJAS REAGILA?KĀ DARBOJAS REAGILA?

Kariprazīnam ir augsta spēja saistīties ar dopamīna D3 un D2 receptoriem, ka arī ar serotonīna 5‑HT2B un 5‑HT1A Kariprazīnam ir augsta spēja saistīties ar dopamīna D3 un D2 receptoriem, ka arī ar serotonīna 5‑HT2B un 5‑HT1A

vēl…
Login to Unlock

REAGILA UZTUROŠĀS DEVASREAGILA UZTUROŠĀS DEVAS

Pamatojoties uz klīniskajos pētījumos pierādīto efektivitāti un panesamību, apstiprinātais REAGILA devu diapazons šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiemPamatojoties uz klīniskajos pētījumos pierādīto efektivitāti un panesamību, apstiprinātais REAGILA devu diapazons šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem

vēl…

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).