Apmeklēt sadaļu

Veselības aprūpes speciālistiem

Sabiedrībai

Kas kopīgs iekaisumam un šizofrēnijai?

  Šajā sadaļā

  Current Psychiatry Reports

  Recent Advances in the Early Intervention in Schizophrenia: Future Direction from Preclinical Findings
  Hashimoto
  Current Psychiatry Reports 2019; 21: 75
  “Pēdējo desmitgadu laikā pieaugusi interese par potenciālo ieguvumu no šizofrēnijas agrīnas intervences. Pacientiem ar šizofrēniju kognitīvos traucējumus var novērot jau vairākus gadus pirms psihozes attīstības. Autors aplūko aktuālos tematus par šizofrēnijas profilaksi.”

  Progress agrīnās intervences jomā

  Pēdējo desmitgadu laikā ievērojami pieaugusi interese par agrīnu intervenci šizofrēnijas gadījumā un tās profilaksi, šo tematu aplūkojis Hashimoto, un raksts ir publicēts žurnālā The Current Psychiatry Reports.1 Slimības viena no raksturīgajām iezīmēm ir kognitīvie traucējumi, un pētījumos noskaidrots, ka šie traucējumi paradās agri, vairākus gadus pirms psihozes attīstības un pasliktinās pēc psihozes.1 Tādēļ agrīna iejaukšanās un kognitīvo simptomu ārstēšana var novērst psihozes attīstību un piedāvā daudzsološu terapeitisku pieeju.

  Pētījumos analizēti agrīnu kognitīvo traucējumu raksturīgās iezīmes, un tajos pierādīts, ka tie ir saistīti ar iekaisuma procesu.1,2 Jo īpaši, pozitronu emisijas tomogrāfijas (PET) pētījumos uzrādīta augsta mikrogliālā aktivitāte pacientu ar šizofrēniju smadzenēs, kas ir iekaisuma reakcijas indikators.2 Bez tam pētnieki, kuri pēta noteiktas cilvēku kohortas, kā arī strādā ar peļu modeļiem, norādījuši, ka mātes imūnās sistēmas aktivizēšanās (MIA), un līdz ar to iekaisums grūtniecības laikā, rada pēcnācējiem ilgtermiņa kognitīvo deficītu pieaugušā vecumā.1 Iekaisumu saista ar psihozes attīstības risku vēlākā dzīves posmā, un tādēļ ir radies pieņēmums slimību ārstēt ar virkni pretiekaisuma zāļu.

  Nesenais progress preklīniskajos pētījumos devis pozitīvus rezultātus saistībā ar pretiekaisuma līdzekļu lietošanu pieaugušajiem, kuriem ir augsts šizofrēnijas saslimšanas risks. Proti, daži savienojumi varētu novērst uzvedības patoloģisku izmaiņu sākumu un parvalbumīna imūnreaktivitāti mediālā prefrontālajā garozā (1.attēls) pēcnācējiem pieaugušā vecumā pēc MIA.1 Tabulā zemāk apkopoti potenciālie savienojumi ārstēšanai, to iedarbības mehānisms, dzīvnieki, uz kuriem tie preklīniski testēti un attiecīgā literatūra:1

  Mediālā prefrontālā garozaMediālā prefrontālā garoza

  1.attēls:: mediālās prefrontālās smadzeņu garozas attēls

  Atsauce: adaptācija no National Institute of Mental Health


  Potenciālie savienojumi intervencei psihozes gadījumā

  SavienojumsIedarbības mehānismsSvarīgākie atklājumi
  D-serīnsNMDA receptoru agonistsMātes imūnās sistēmas aktivētiem pēcnācējiem tā lietošana pusaudžu vecumā var novērst kognitīvā deficīta sākumu pieaugušo vecumā⁵
  Pieaugušā vecumā atbrīvo no šizofrēnijai līdzīgiem uzvedības traucējumiem, kuras izraisa serīna racemāzes neonatālā sairšana⁶
  Nātrija benzoātsDAO inhibitorsEfektīvs papildterapijai agrīnas psihozes gadījumā (pētījuma protokols randomizētam, kontrolētam pētījumam)⁷
  7, 8 dihidroksiflavons (DHF)TrkB AgonistsĀrstēšana prodromālajā fāzē pusaudžu un pieaugušā vecumā novērš psihozes sākšanos pieaugušiem pēcnācējiem pēc MIA⁸
  Ārstēšana no grūtniecības sākuma līdz krūts barošanas beigām novērš kognitīvo deficītu pieaugušiem pēcnācējiem pēc MIA⁹
  Novērš C1q līmeņa paaugstināšanos prefrontālajā smadzeņu garozā pieaugušiem pēcnācējiem pēc MIA¹⁰
  Sulforafāns (SFN) vai pirms tā
  pārveidošanās glikorafanīns
  Nrf 2 agonistsAr sulforafānu bagāto brokoļu dīgstu ekstrakta uzņemšana pusaudžu un pieaugušā vecumā var novērst fenciklidīna inducētus kognitīvos traucējumus pieaugušā vecumā¹¹
  Glikorafanīns uzturā novērš psihozes sākumu pieaugušiem pēcnācējiem pēc MIA¹²
  TPPUŠķīstošās
  epoksīda
  hidrolāzes
  inhibitors
  Šķīstošajai epoksīda hidrolāzei ir galvenā nozīme neirālās attīstības traucējumu attīstībā pēcnācējiem pēc MIA¹³

  MIA, mātes imūnās sistēmas aktivācija; DAO, D-aminoskābes oksidāze; NMDAR, N-Metil-D-Aspartāta receptors

  Atsauce: Adaptēts no Hashimoto. Current Psychiatry Reports. 21, 75 (2019)1


  Kā attēlots zemāk izvietotajā diagrammā, ņemot vērā iekaisuma nozīmi kognitīvo traucējumu attīstībā prodromālā periodā, agrīna intervence, pielietojot pretiekaisuma līdzekļus, šķiet perspektīva pieeja, lai novērstu vēlāku traucējumu attīstību par šizofrēniju.14 Preklīniskie atklājumi dod pamatu jaunu ārstēšanas metožu attīstībai, kas revolucionāri var mainīt klīnisko praksi, ļaujot pirmo reizi novērst šizofrēnijas attīstību un atslogojot veselības aprūpes sistēmu no pacientu aprūpes ar hronisku, visas dzīves garumā ilgstošu saslimšanu. Interesanti garengriezuma pētījuma dati uzrādījuši, ka pacientiem ar ultra augstu psihožu risku psihozes attīstības rādītājs bija 9.6% 6 mēnešu periodā un 29.1% 3 gadu periodā, savukārt pacientiem ar augstu risku rādītāji bija zemāki.15 Šie rezultāti nozīmē, ka agrīna intervence ar drošiem pretiekaisuma līdzekļiem varētu uzlabot tieši pēdējās grupas pacientu stāvokli. Nākotnē, lai apstiprinātu šo hipotēzi, nepieciešams īstenot randomizētus, dubultaklus, placebo kontrolētus pētījumus ar minētajiem savienojumiem, iesaistot pētījumos gados jaunus pacientus, kuriem ir augsts psihozes attīstības risks.1 Turklāt ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai noteiktu precīzas diagnostikas metodes kognitīvo simptomu identificēšanai agrīnā slimības attīstības stadijā.

  Ieteiktie agrīnas intervences mehānismi, izmantojot pretiekaisuma zāles

  Mātes imūnās sistēmas aktivācijaMātes imūnās sistēmas aktivācija

  Mātes imūnās sistēmas aktivācija

  Atsauce: Adaptēts no Estes and McAllister. Science. 353:772–7 (2016)14

  Atsauces

  1. Hashimoto. Current Psychiatry Reports. 2019;21:75
  2. Bloomfield et al. Am J Psychiatry. 2016;173:44–52
  3. Berger et al. BMJ. 2003; 326
  4. Hayashida et al. Heliyon 5. 2019; e02037
  5. Fujita et al. Sci Rep. 2016;6:37261
  6. Hagiwara et al. PLoS One. 2013;8:e62438
  7. Ryan et al. Trials. 2017;18:165
  8. Han et al. Sci Rep. 2016;6:36087
  9. Han et al. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2017;267:479–83
  10. Han et al. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2017;15:64–7
  11. Shirai et al. PLoS One. 2015;10:e0127244
  12. Matsuura et al. Sci Rep. 2018;8:2158
  13. Ma et al. Proc Natl Acad Sci USA. 2019
  14. Estes and McAllister. Science. 2016;353:772–7
  15. Schultze-Lutter et al. Eur Psychiatry. 2015;30:405–16

  Intervija ar prof. Pallanti

  Prof. Pallanti runā par jaunākajām tendencēm un mērķiem psihiatriskajā ārstēšanā

  Pilnu video skatīt šeit

   Login to Unlock

   DETALIZĒTS NEGATĪVO SIMPTOMU APSKATSDETALIZĒTS NEGATĪVO SIMPTOMU APSKATS

   Negatīvie simptomi ir normālas funkcionēšanas spējas pazemināšanās vai zudums, kas saistīts ar motivāciju un interesi vai arī emociju izpausmi. Nav pierādījumu,Negatīvie simptomi ir normālas funkcionēšanas spējas pazemināšanās vai zudums, kas saistīts ar motivāciju un interesi vai arī emociju izpausmi. Nav pierādījumu,

   vēl…
   Login to Unlock

   REAGILA KONTROLĒ NEGATĪVOS SIMPTOMUSREAGILA KONTROLĒ NEGATĪVOS SIMPTOMUS

   Šizofrēnijas negatīvie simptomi var izpausties kā primārie simptomi, kas ir šizofrēnijas patofizioloģijas pamatā, vai arī kā sekundārie simptomi, kas saistīti aŠizofrēnijas negatīvie simptomi var izpausties kā primārie simptomi, kas ir šizofrēnijas patofizioloģijas pamatā, vai arī kā sekundārie simptomi, kas saistīti a

   vēl…
   Showing 0 result(s).
   Please log in to see 0 more result(s).