Apmeklēt sadaļu

Veselības aprūpes speciālistiem

Sabiedrībai

Vai pastāv REAGILA mērķa devas?

Reagila ir pieejama kapsulās četrās dažādās devās (1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg un 6 mg). Visas devas ir efektīvas šizofrēnijas ārstēšanā.

REAGILA devas

Zāļu nomaiņa uz REAGILA

Šizofrēnijas ārstēšanas mērķis ir atveseļošanās, kas ietver gan simptomu remisiju, gan spēju adekvāti parūpēties par sevi, spēju funkcionēt sabiedrībā un profesionāli, kā arī saglabāt sasniegtos ārstēšanas rezultātus un novērst slimības recidīvu.1

REAGILA (cariprazinum) ir recepšu medikaments. Pirms izrakstīšanas, lūdzu, iepazīstieties ar pilnu zāļu aprakstu.
Reklāmas devējs: Gedeon Richter Plc. pārstāvniecība Latvijā. Reklāmas izstrādes datums: 2021. gada 25.marts.

Atsauces

  1. Durgam, S. et al. An evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizophrenia: A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014).
  2. Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizophrenia: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574-82 (2015).
  3. Kane, J. M. et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results from an International, Phase III Clinical Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 35, 367–373 (2015).
  4. Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
  5. Stahl, S. M. Stahl ’ s Essential Psychopharmacology: Prescriber’s Guide. (Cambridge University Press, 2017).

Essential Psychopharmacology: Prescriber’s Guide, 6th edition
Dr. Stephen Stahl
“Pāreja no cita perorāla antipsihotiskā medikamenta uz kariprazīnu: klīniskā pieredze liecina, ka pāreja no asenapīna, kvetiapīna un olanzapīna jāveic lēni 3 līdz 4 nedēļu laikā, lai ļautu pacientiem adaptēties to medikamentu pārtraukšanai, kas izraisa holīnerģisko, histaminerģisko un α1 adrenerģisko receptoru blokādi. Pārejai no klozapīna vienmēr jābūt lēnai – vismaz 4 nedēļu laikā vai ilgākā periodā.”
Login to Unlock

REAGILA SĀKUMA DEVASREAGILA SĀKUMA DEVAS

REAGILA ir indicēta šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem. Tā aptver visus šizofrēnijas simptomu veidus, ieskaitot pozitīvos, negatīvos, kognitīvos, akREAGILA ir indicēta šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem. Tā aptver visus šizofrēnijas simptomu veidus, ieskaitot pozitīvos, negatīvos, kognitīvos, ak

vēl…
Login to Unlock

REAGILA UN MIJIEDARBĪBA AR CITĀM ZALĒMREAGILA UN MIJIEDARBĪBA AR CITĀM ZALĒM

Kariprazīns metabolizējās divās farmakoloģiski aktīvās daļās: desmetilkariprazīnā (DCAR) un didesmetilkariprazīnā (DDCAR). Šis metabolisms notiek ar enzīmu CYP3Kariprazīns metabolizējās divās farmakoloģiski aktīvās daļās: desmetilkariprazīnā (DCAR) un didesmetilkariprazīnā (DDCAR). Šis metabolisms notiek ar enzīmu CYP3

vēl…

Medicīniskās informācijas saņemšana

Ja Jums ir jautājumi par REAGILA, lūdzu, sazinieties ar mūsu Medicīniskās informācijas komandu.

Saziņai
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).