Apmeklēt sadaļu

Veselības aprūpes speciālistiem

Sabiedrībai
wooden-background

KARIPRAZĪNS KĀ PLAŠA SPEKTRA ĀRSTĒŠANAS LĪDZEKLIS ŠIZOFRĒNIJAS PACIENTIEM

  Šajā sadaļā

  Ārstēšana ar plaša spektra antipsihotiskajiem līdzekļiem ietver visas slimības stadijas no pirmajām slimības pazīmēm līdz hroniskiem traucējumiem; visas simptomu jomas; kā arī vairākas psihiskas slimības — un šodienas lekcija ir par to, vai kariprazīns var apmierināt šīs vajadzības— ar savu prezentāciju iepazīstināja Dr. Ágota Barabássy.

  Stadijas

  Vienu no atzītākajiem stadiju modeļiem ir izstrādājis McGorry, izšķirot četrus stāvokļus un vairākus apakšstāvokļus: 0-1. stadija ir augsta riska/prodromālā fāze; 2. stadija ir pirmā epizode, kurā dominē pozitīvie simptomi; 3. stadijā mēs konstatējam (daudzus) recidīvus vai nepilnīgu remisiju; un visbeidzot, 4. stadija ir pastāvīgu simptomu stadija, kurā šizofrēnija “izdeg”.1

  Akūtā fāze
  Lai pārbaudītu kariprazīna efektivitāti attiecībā uz akūtiem šizofrēnijas simptomiem, izteikti slimi pacienti ar akūtiem simptomiem tika iekļauti īstermiņa (6 nedēļu) pētījumos, kur kariprazīna efektivitāti salīdzināja ar placebo2; ar placebo un risperidonu 4 mg3; un ar placebo un aripiprazolu 10 mg4 gan pozitīvo, gan negatīvo sindromu skalā (Positive and Negative Syndrome Scale, PANSS), un klīniskā vispārējā iespaida smaguma skalā (Clinical Global Impression Severity Scale, CGI-S). Visos 3 pētījumos visas kariprazīna devas ievērojami pārspēja placebo, tāpat arī risperidons un aripiprazols.

  Recidīvu fāze
  Lai pārbaudītu kariprazīna efektivitāti recidīvu profilaksē, vispirms atklātā pētījumā tika iekļauti akūti pacienti kariprazīna (3-9 mg/dienā) saņemšanai 20 nedēļas, tie tika stabilizēti un katram pacientam tika noteikta individuāla mērķa deva.5 Pēc tam dubultmaskētā fāzē pacienti tika randomizēti placebo vai kariprazīna grupā, lai noskaidrotu laiku līdz recidīvam: rezultāti atklāja, ka laiks līdz recidīvam kariprazīna grupā bija ievērojami ilgāks nekā placebo grupā – 224 pret 92 dienām − un kariprazīna grupā pacientiem bija ievērojami mazāk recidīvu nekā placebo grupā – 24,8% pret 47,5%.5 Turklāt kariprazīns bija saistīts ar ievērojami ilgāku nepārtrauktu remisiju (vismaz 6 mēnešus)6 un ar izteiktu pacienta funkcionalitātes pieaugumu (Personal and Social Performance, PSP) stabilizācijas fāzē5; pētījuma laikā uzlabojumi saglabājās.

  Hroniskā fāze/pastāvīgi simptomi
  Pēdējā, pastāvigu simptomu/hroniskā fāzē dominē kognitīvie un negatīvie simptomi7, kas ved mūs uz nākamo tēmu: kā kariprazīns risina dažādas šizofrēnijas simptomu jomas – turpināja Dr Barabássy.

  Simptomi

  Akūtie simptomi
  Akūtas šizofrēnijas pacientiem ieguvums no kariprazīna var būt pēc dažām dienām: nozīmīga ietekme tika novērota pēc 1 nedēļas, lietojot 3, 4,5 un 6 mg devas un pēc 2 nedēļām, lietojot 1,5 mg.3

  Naidīgums
  Tā kā akūti pacienti var kļūt naidīgi, tika pētīta kariprazīna ietekme uz naidīgumu: no 1. līdz 6. nedēļai kariprazīns būtiski samazināja vidējos PANSS naidīguma rādītājus, salīdzinot ar placebo, neatkarīgi no pacienta sākotnējā naidīguma līmeņa.8

  Negatīvie simptomi
  Kariprazīna efektivitāte šizofrēnijas gadījumā ar dominējošiem negatīviem simptomiem tika pētīta 26 nedēļu ilgā pētījumā, kur tika vērtētas izmaiņas PANSS faktoru negatīvo simptomu punktu skaitā (PANSS-FSNS), kā arī izmaiņas pacienta funkcionalitātes (PSP) rādītājos, salīdzinot kariprazīnu ar risperidonu.9 Saskaņā ar rezultātiem, piecos no septiņiem PANSS negatīvā faktora (PANSS-FSNS) simptomiem, sākot ar 14.nedēļu ārstēšana ar kariprazīnu bijusi pārāka par ārstēšanu ar risperidonu10. Turklāt statistiski nozīmīgu iedarbību par labu kariprazīnam, nevis risperidonam pacienta funkcionalitātē novēroja, sākot ar 10. nedēļu, un šī ietekme pētījuma laikā kļuva arvien nozīmīgāka.9

  Kognitīvie simptomi
  Īstermiņa pētījumos, salīdzinot ar placebo11, un ilgtermiņa negatīvo simptomu pētījumā, salīdzinot ar risperidonu10, kariprazīna grupā tika novērots ievērojams izziņas spēju uzlabojums.

  Afektīvie simptomi
  Īstermiņa pētījumos no 1. līdz 6. nedēļai kariprazīns ievērojami samazināja PANSS afektīvā (depresijas/trauksmes) domēna vidējo punktu skaitu, salīdzinot ar placebo, un šo efektu noteica 3 no 4 apakšdomēniem.11

  Slimības

  Zāļu efektivitātes novērtēšanā par tendenci ir kļuvusi to vērtēšana dažādu traucējumu gadījumā, turpināja Dr Barabássy. Kariprazīna izstrādes programma ietvēra 8 šizofrēnijas, 4 mānijas, 4 bipolārās depresijas un 4 smagas depresijas traucējumu pētījumus. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka kariprazīns Eiropas Savienībā ir indicēts tikai šizofrēnijas ārstēšanai, bet ASV tas jau ir apstiprināts bipolāras depresijas un mānijas ārstēšanai12: tas liecina, ka kariprazīns ir laba ārstēšanas izvēle vairākām slimībām.

  Īpašas iezīmes

  Noslēdzot savu prezentāciju, Dr Barabássy īsi apkopoja kariprazīna īpašās iezīmes: tam ir unikāls farmakoloģiskais profils13; tas ir efektīvs plaša spektra līdzeklis šizofrēnijas ārstēšanai3; tas ir vienīgais antipsihotiskais līdzeklis, kam ir pierādīta efektivitāte negatīvo simptomu ārstēšanā salīdzinājumā ar citu antipsihotisko līdzekli9; tas ir labi panesams3; un tā farmakokinētiskais profils pasargā pacientus pat tad, ja viņi izlaiž devu12.

  Atsauces

  1. McGorry, P. D., Nelson, B., Goldstone, S. & Yung, A. R. Clinical staging: A heuristic and practical strategy for new research and better health and social outcomes for psychotic and related mood disorders. Can. J. Psychiatry 55, 486–497 (2010).
  2. Kane, J. M. et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results from an International, Phase III Clinical Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 35, 367–373 (2015).
  3. Durgam, S. et al. An evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizophrenia: A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014).
  4. Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizophrenia: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574–e1582 (2015).
  5. Durgam, S. et al. Long-term cariprazine treatment for the prevention of relapse in patients with schizophrenia: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Schizophr. Res. 176, 264–271 (2016).
  6. Correll, C. U. et al. Long-term remission with cariprazine treatment in patients with schizophrenia: A post hoc analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled, relapse prevention trial. J. Clin. Psychiatry 80, 1–7 (2019).
  7. Fountoulakis, K. N. et al. Staging of Schizophrenia with the Use of PANSS: An International Multi-Center Study. Int. J. Neuropsychopharmacol. 22, 681–697 (2019).
  8. Citrome, L., Durgam, S., Lu, K., Ferguson, P. & Laszlovszky, I. The effect of cariprazine on hostility associated with schizophrenia. J. Clin. Psychiatry 77, 109–115 (2016).
  9. Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
  10. Fleischhacker, W. et al. The efficacy of cariprazine in negative symptoms of schizophrenia: Post hoc analyses of PANSS individual items and PANSS-derived factors. Eur. Psychiatry 58, 1–9 (2019).
  11. Fleischhacker, W. W. et al. Efficacy of Cariprazine Versus Placebo Across Schizophrenia Symptom Domains: Pooled Analyses From 3 Phase II/III Trials. ACNP poster (2014).
  12. Correll, C. U. et al. Relationship between the timing of relapse and plasma drug levels following discontinuation of cariprazine treatment in patients with schizophrenia: Indirect comparison with other second-generation antipsychotics after treatment discontinuation. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 15, 2537–2550 (2019).
  13. Stahl, S. M. Mechanism of action of cariprazine. CNS Spectr. 21, 123–127 (2016).
  Login to Unlock

  DETALIZĒTS NEGATĪVO SIMPTOMU APSKATSDETALIZĒTS NEGATĪVO SIMPTOMU APSKATS

  Negatīvie simptomi ir normālas funkcionēšanas spējas pazemināšanās vai zudums, kas saistīts ar motivāciju un interesi vai arī emociju izpausmi. Nav pierādījumu,Negatīvie simptomi ir normālas funkcionēšanas spējas pazemināšanās vai zudums, kas saistīts ar motivāciju un interesi vai arī emociju izpausmi. Nav pierādījumu,

  vēl…
  Login to Unlock

  NEGATĪVIE SIMPTOMI: CITA IZCELSMENEGATĪVIE SIMPTOMI: CITA IZCELSME

  Ir ļoti svarīgi atpazīt primāros un sekundāros negatīvos simptomus to dažādās klīniskās nozīmības dēļ. Primārie negatīvie simptomi ir būtiski šizofrēnijas patofIr ļoti svarīgi atpazīt primāros un sekundāros negatīvos simptomus to dažādās klīniskās nozīmības dēļ. Primārie negatīvie simptomi ir būtiski šizofrēnijas patof

  vēl…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).