Apmeklēt sadaļu

Veselības aprūpes speciālistiem

Sabiedrībai

Ārstēšanas uzsākšana ar REAGILA

  • REAGILA ir indicēts šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem1
  • Apstiprinātais REAGILA devu diapazons šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem ir no 1.5 līdz 6 mg/dienā1
  • REAGILA sākuma deva ir 1.5 mg vienu reizi dienā1
  • REAGILA jālieto perorāli reizi dienā neatkarīgi no ēdienreizes1

Šajā sadaļā

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ar REAGILA


REAGILA ir indicēta šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem.1

Pacientiem ar dažādiem simptomiem dažādās slimības stadijās ir atšķirīgas vajadzības. Tas nozīmē, ka REAGILA devas, stratēģija zāļu maiņai, zāļu kombinācijas var atšķirties atkarībā no pacienta individuālā stāvokļa. Tādēļ, pirms tiek uzsākta ārstēšana ar REAGILA, nepieciešams rūpīgi izvērtēt pacienta veselības stāvokli un lietoto medikamentozo terapiju.


REAGILA apstiprinātās devas šizofrēnijas ārstēšanā

Pamatojoties uz klīniskajos pētījumos izvērtēto efektivitāti un panesamību, apstiprinātais REAGILA devu diapazons šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem ir no 1.5 līdz 6 mg/dienā.1 REAGILA ir pieejama 4 devās (1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg un 6 mg), un tās visas ir efektīvas šizofrēnijas ārstēšanā.1

Reagila dose strengths 1.5mg, 3mg, 4.5mg, 6mg/d.Reagila dose strengths 1.5mg, 3mg, 4.5mg, 6mg/d.

REAGILA devas 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg/d.


Kā uzsāk šizofrēnijas ārstēšanu ar REAGILA?

Ieteicamā REAGILA sākuma deva ir 1.5 mg vienu reizi dienā.1 Pēc tam devu var lēni palielināt ar 1.5 mg pieaugumu līdz maksimālai devai 6 mg dienā, ja nepieciešams.1

Reagila devu palielināšana


Lietošanas veids

REAGILA jālieto perorāli reizi dienā neatkarīgi no ēdienreizes.1 REAGILA jālieto katru dienu vienā un tajā pašā laikā – taču nav ierobežojumu – var lietot rītos vai vakaros.1 Pacienti var lietot REAGILA jebkurā viņiem ērtā laikā, bet jāņem vērā, ka REAGILA drīzāk iedarbojas aktivizējoši, nevis nomierinoši2 – to vajadzētu ņemt vērā, izvēloties lietošanas laiku.

Kad lietot Reagila


Aizmirstot lietot devu vai izlaižot devu

REAGILA ir divi aktīvie metabolīti, desmetilkariprazīns (DCAR) un didesmetilkariprazīns (DDCAR). Kopējā kariprazīna (kariprazīns + DCAR un DDCAR kopā) līdzsvara koncentrācija tiek sasniegta 3 līdz 4 nedēļu laikā; 90% no līdzsvara koncentrācijas kariprazīnam un DCAR tiek sasniegta 1 nedēļas laikā un 4 nedēļu laikā DDCAR.1

Atsauce: Adaptēts no Nakamura, T. et al. Clinical pharmacology study of cariprazine (MP-214) in patients with schizophrenia (12-week treatment). Drug Des. Devel. Ther. 10, 327–338 (2016)3

Lai ārstētu pacientus, kas saņem kariprazīnu, efektīvais pusperiods ir daudz būtiskāks nekā terminālais pusperiods. Kariprazīna un DCAR efektīvais (funkcionālais) pusperiods ir ~2 dienas, DDCAR 8 dienas un kopējais kariprazīna ~ 1 nedēļa. Pēc devas lietošanas pārtraukšanas (uz laiku) vai izbeigšanas kopējā kariprazīna koncentrācija plazmā pakāpeniski samazināsies. Kopējā kariprazīna koncentrācija plazmā samazināsies par 50% ~ 1 nedēļas laikā, un kopējā kariprazīna koncentrācija samazināsies vairāk nekā par 90% ~ 3 nedēļu laikā.1

Tādēļ, kad ārstēšanas laikā ar Reagila sasniegts līdzsvars, izlaižot devu, nav sagaidāms, ka tas ietekmēs simptomus. Pacientiem nav jālieto dubulta deva, lai aizvietotu aizmirsto devu.1


REAGILA (cariprazinum) ir recepšu medikaments. Pirms izrakstīšanas, lūdzu, iepazīstieties ar pilnu zāļu aprakstu.
Reklāmas devējs: Gedeon Richter Plc. pārstāvniecība Latvijā. Reklāmas izstrādes datums: 2021. gada 25.marts.

Atsauces

  1. Reagila SmPC.
  2. Citrome, L. Activating and sedating adverse effects of second-generation antipsychotics in the treatment of schizophrenia and major depressive disorder: Absolute risk increase and number needed to harm. J. Clin. Psychopharmacol. 37, 138–147 (2017).
  3. Nakamura, T. et al. Clinical pharmacology study of cariprazine (MP-214) in patients with schizophrenia (12-week treatment). Drug Des. Devel. Ther. 10, 327–338 (2016).
Login to Unlock

Shēmas pārejai uz REAGILAShēmas pārejai uz REAGILA

Šizofrēnijas ārstēšanas mērķis ir atveseļošanās, kas ietver simptomu remisiju līdz ar adekvātam pašaprūpes spējām, spēju funkcionēt gan sabiedrībā, gan profesioŠizofrēnijas ārstēšanas mērķis ir atveseļošanās, kas ietver simptomu remisiju līdz ar adekvātam pašaprūpes spējām, spēju funkcionēt gan sabiedrībā, gan profesio

vēl…
Login to Unlock

REAGILA UZTUROŠĀS DEVASREAGILA UZTUROŠĀS DEVAS

Pamatojoties uz klīniskajos pētījumos pierādīto efektivitāti un panesamību, apstiprinātais REAGILA devu diapazons šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiemPamatojoties uz klīniskajos pētījumos pierādīto efektivitāti un panesamību, apstiprinātais REAGILA devu diapazons šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem

vēl…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).