Apmeklēt sadaļu

Veselības aprūpes speciālistiem

Sabiedrībai

REAGILA devas

 • Visas apstiprinātās REAGILA devas šizofrēnijas ārstēšanai ir efektīvas.1
 • Īstermiņa pētījumos statistiski nozīmīgs efekts tika novērots pēc 1 nedēļas, ārstējot ar REAGILA 3 – 6 mg devām, un pēc 2 nedēļām, ārstējot ar REAGILA 1.5 mg devu.2-4
 • Ārstējot negatīvos simptomus, nozīmīgs efekts tika novērots pēc 10 – 14 nedēļām, lietojot REAGILA 4.5 mg devu; uzlabojumi negatīvajos simptomos prasa ilgāku laiku nekā uzlabojumi pozitīvajos simptomos.5
 • Neatliekamās situācijās lietojamos medikamentus (ieskaitot benzodiazepīnus un miegazāles) var lietot vienlaicīgi ar REAGILA akūtā šizofrēnijas fāzē, ja tas nepieciešams.2-4
 • REAGILA uzturošā deva ir deva, kuru pacients saņēma sasniedzot stabilitāti, un tai bija laba efektivitāte.6

Šajā sadaļā

Apstiprinātās REAGILA devas šizofrēnijas ārstēšanā

Pamatojoties uz klīniskajos pētījumos pierādīto efektivitāti un panesamību, apstiprinātais REAGILA devu diapazons šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem ir 1.5-6 mg/dienā.1 REAGILA ir 4 dažādas devas cietās kapsulās (1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg un 6 mg), un visas devas ir efektīvas šizofrēnijas ārstēšanā. Ieteicamā REAGILA sākuma deva ir 1.5 mg; pēc tam devu var lēni palielināt ar 1.5 mg pieaugumu līdz maksimālai devai 6 mg dienā, ja nepieciešams. REAGILA jālieto reizi dienā, rītos vai vakaros, neatkarīgi no ēdienreizes.1


Vai REAGILA ir mērķa devas?

Pacientu ar šizofrēniju ārstēšanai REAGILA pieejama ASV tirgū kopš 2015.gada, bet ES kopš 2017.gada. Devu stratēģijas, kas šeit piedāvātas, ir atbilstošas informācijai, kas tiek nodrošināta ES un ASV zāļu aprakstos, un tās ir izstrādātas, balstoties uz klīnisko pētījumu un praktisko pieredzi, lai sniegtu ieteikumus ārstiem.


1.5 mg/d

REAGILA sākuma deva ir 1.5 mg/d. Tā ir zemākā efektīvā deva, un tai ir viszemākais nevēlamo blakusparādību risks.4


3 mg/d

REAGILA 3 mg deva ir vidēja deva šizofrēnijas ārstēšanai (World Health Organisation Defined Daily Dose), un tā ir efektīva deva, no kuras vairumam pacientu sagaidāms ieguvums.2-4


4.5 mg/d

4.5 mg deva ir pētīta kā mērķa deva negatīvo simptomu pētījumā. No šīs devas ieguvums bija pacientiem ar noturīgiem, dominējošiem negatīvajiem šizofrēnijas simptomiem, kontrolējot simptomus un funkcionēšanas spējas. Tādēļ, lai gan zemākas devas arī var būt efektīvas negatīvo simptomu ārstēšanā, lēmumu par terapijas nepietiekamo efektivitāti nevajadzētu pieņemt pirms deva nav palielināta līdz 4.5 mg/dienā. Arī tad redzamiem uzlabojumiem nepieciešamas 10 – 14 nedēļas.5 Turklāt vispārējas šizofrēnijas ārstēšanā 4.5 mg deva ir pierādīta kā efektīva deva.4


6 mg/d

REAGILA augstākā apstiprinātā deva ir 6 mg/dienā.1 Klīniskajos pētījumos novērota efektivitātes palielināšanās pie paaugstinātām devām, un 6 mg/d bija deva ar visaugstāko efektivitāti.2-4


Uzturošā deva

Deva, kura pacientu stabilizē un kurai ir laba efektivitāte, konkrētam pacientam ir jāuzskata par REAGILA uzturošo devu.6 Atbilstoši ārstējošā ārsta klīniskajam lēmumam jāuztur mazākā efektīvā deva.1


REAGILA devu vispārējās vadlīnijas

Īstermiņa pētījumos statistiski nozīmīgs efekts tika novērots pēc 1 nedēļas, ārstējot ar REAGILA 3 – 6 mg devām, un pēc 2 nedēļām, ārstējot ar REAGILA 1.5 mg devu.2,4 Ārstējot negatīvos simptomus, nozīmīgs efekts tika novērots pēc 10 – 14 nedēļām, lietojot REAGILA 4.5 mg devu; uzlabojumi negatīvajos simptomos prasa ilgāku laiku nekā uzlabojumi pozitīvajos simptomos.5

Lai saņemtu atbildes reakciju uz ārstēšanu ar REAGILA, ārstiem ir jāvēro pacients 1 nedēļu, ja tiek lietota REAGILA 3 – 6 mg devās, 2 nedēļas, ja lieto 1.5 mg/dienā, nepieciešamas 4 nedēļas līdz zāles sasniedz līdzsvara koncentrāciju plazmā.2,5,6 REAGILA un tās metabolītu pusizvades periods ir garš, tādēļ izmaiņas devās vēl vairākas nedēļas pilnībā neatspoguļosies plazmā.1 Lai uzraudzītu nevēlamās blakusparādības un reakciju uz ārstēšanu, pacienti jānovēro vairākas nedēļas pēc ārstēšanas ar REAGILA uzsākšanas un devu maiņas.1 Ārstiem arī jāņem vērā, ka neatliekamās situācijās lietojamos medikamentus (t.i., benzodiazepīnu, miegazāles) var lietot, ārstējot nevēlamas blakusparādības akūta šizofrēnijas uzliesmojuma laikā.2-4


Titrēt lēni2-4,6 vai strauji5?

Pacientiem ar akūtu saslimšanu un pacientiem, kuri saņēma iepriekšējos antipsihotiskos medikamentus lielās devās, pamatots devas režīms ir, ja devu palielina ik dienas ar 1.5 mg pieaugumu līdz sasniegta mērķa deva.

Reagila strauja titrēšanaReagila strauja titrēšana

Pamatots devas režīms stabiliem pacientiem var būt iknedēļas REAGILA 1.5 mg/d devas palielinājums.5 REAGILA un tā metabolītu pusperiods ir garš, tādēļ izmaiņas devās vēl vairākas nedēļas pilnībā neatspoguļosies plazmā.1

Negatīvo simptomu pētījumā bija 2 nedēļu REAGILA titrēšanas fāze, paaugstinot REAGILA devu, sākotnējā izvērtējuma periodā iepriekšējā antipsihotiskā medikamenta deva titrējot tika samazināta, un to pārtrauca lietot 14. dienā; pētnieks varēja paildzināt zāļu devas titrēšanu līdz maksimums 4 nedēļām, lai mazinātu zāļu pārtraukšanas efekta smagumu vai iespējamo stāvokļa pasliktināšanos.5

Lēna titrēšana ar REAGILALēna titrēšana ar REAGILA

Atsauces

 1. Reagila SmPC.
 2. Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizophrenia: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574-82 (2015).
 3. Kane, J. M. et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results from an International, Phase III Clinical Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 35, 367–373 (2015).
 4. Durgam, S. et al. An evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizophrenia: A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014).
 5. Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
 6. Durgam, S. et al. Long-term cariprazine treatment for the prevention of relapse in patients with schizophrenia: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Schizophr. Res. 176, 264–271 (2016).

Apskatiet Reagila devu vadlīnijas

Login to Unlock

REAGILA SĀKUMA DEVASREAGILA SĀKUMA DEVAS

REAGILA ir indicēta šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem. Tā aptver visus šizofrēnijas simptomu veidus, ieskaitot pozitīvos, negatīvos, kognitīvos, akREAGILA ir indicēta šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem. Tā aptver visus šizofrēnijas simptomu veidus, ieskaitot pozitīvos, negatīvos, kognitīvos, ak

vēl…
Login to Unlock

Shēmas pārejai uz REAGILAShēmas pārejai uz REAGILA

Šizofrēnijas ārstēšanas mērķis ir atveseļošanās, kas ietver simptomu remisiju līdz ar adekvātam pašaprūpes spējām, spēju funkcionēt gan sabiedrībā, gan profesioŠizofrēnijas ārstēšanas mērķis ir atveseļošanās, kas ietver simptomu remisiju līdz ar adekvātam pašaprūpes spējām, spēju funkcionēt gan sabiedrībā, gan profesio

vēl…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).