Apmeklēt sadaļu

Veselības aprūpes speciālistiem

Sabiedrībai

Kāda ir antipsihotisko medikamentu iedarbība?

Visi antipsihotiskie medikamenti var saistīties ar dopamīna D2 receptoriem, tomēr dažām aktīvām vielām ir raksturīga arī afinitāte pret dopamīna D1 un D3 receptoriem.

Iedarbība uz dažādiem dopamīna receptoriem

REAGILA darbības mehānisms

Visu antipsihotiķu, tostarp kariprazīna, darbības mehānisms nav pilnībā skaidrs.1 Tomēr, pamatojoties uz receptoru profilu un virkni pētījumiem, tajā skaitā in vivo preklīniskajiem pētījumiem un cilvēku PET pētījumiem, ir pietiekami pierādījumi, lai izskaidrotu galvenos faktorus, kuri ietekmē kariprazīna darbības mehānismu.

Kā iedarbojas kariprazīns?

Atsauces

  1. Adaptēts no Kiss, B. et al. Cariprazine (RGH-188), a dopamine D3 receptor-preferring, D3/D2 dopamine receptor antagonist-partial agonist antipsychotic candidate: In vitro and neurochemical profile. J. Pharmacol. Exp. Ther. 333, 328–340 (2010).
Kariprazīna receptoru profils
Kariprazīna receptoru profils


REAGILA pacientiem ar akūtu šizofrēnijas uzliesmojumu

Priekšrocības ārstēšanas uzsākšanai ar kariprazīnu ir tā plašais darbības spektrs, efektivitāte gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, ieskaitot efektivitāti negatīvo simptomu mazināšanā. Tam ir labs kardiometaboliskais profils, tas reti sekmē svara pieaugumu un nerada miegainību. Zāles ir ērti lietot – vienu reizi dienā un neatkarīgi no ēdienreizēm.

Efektivitāte īstermiņā

Atsauces

  1. Adaptēts no Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizophrenia: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574-82 (2015).
2. pētījums: PANSS kopējo punktu skaita izmaiņas pa nedēļām
2. pētījums: PANSS kopējo punktu skaita izmaiņas pa nedēļām


REAGILA šizofrēnijas ilgtermiņa ārstēšanā

Ilgtermiņa ārstēšanas ar kariprazīnu rezultāti pacientiem ar šizofrēniju tika izvērtēti vienā atkārtotu paasinājumu novēršanas pētījumā.

Kariprazīna ilgtermiņa efektivitāte

Atsauces

  1. Adaptēts no Durgam, S. et al. Long-term cariprazine treatment for the prevention of relapse in patients with schizophrenia: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Schizophr. Res. 176, 264–271 (2016).


REAGILA kontrolē šizofrēnijas negatīvos simptomus

Šizofrēnijas negatīvie simptomi var būt kā slimības primārā izpausme, kas ir šizofrēnijas patofizioloģijas pamatā, vai arī kā sekundārie simptomi, kuri ir radušies vai saistīti ar citiem faktoriem, piemēram, pozitīviem simptomiem, afektīviem simptomiem vai zāļu nevēlamām blakusparādībām.1

REAGILA efektivitāte negatīvo simptomu ārstēšanā

Atsauces

  1. Adaptēts no Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
PANSS-FSNS izmaiņas pret  sākotnējo novērtējumu
PANSS-FSNS izmaiņas pret sākotnējo novērtējumu


Ikdienas funkcionēšanas uzlabošana, lietojot Reagila

Lai izmaiņas pacientam ar šizofrēniju tiktu uzskatītas par klīniski nozīmīgām, negatīvo simptomu uzlabojumiem jānotiek vienlaicīgi ar pacienta ikdienas funkcionēšanas uzlabošanos.

Personīgās un sociālās uzvedības skala (PSP)

Atsauces

  1. Adaptēts no Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
PSP kopējā punktu skaita izmaiņas, salīdzinot ar sākotnējo izvērtējumu
PSP kopējā punktu skaita izmaiņas, salīdzinot ar sākotnējo izvērtējumu


Neuropsychiatric Disease and Treatment

Relationship between the timing of relapse and plasma drug levels following discontinuation of cariprazine treatment in patients with schizophrenia: indirect comparison with other second-generation antipsychotics after treatment discontinuation.
Correll, CU., et al.
Neuropsychiatric Disease and Treatment 2019; 15, pp.2537–2550
“Šajā pētījumā tika konstatēts ilgāks laiks līdz atkārtotam šizofrēnijas paasinājumam pēc ārstēšanas pārtraukšanas ar kariprazīnu, salīdzinājumā ar citiem perorāliem antipsihotiskiem medikamentiem, kas tika pētīti atsevišķos pētījumos.”

Vairāk informacijas atradīsiet brošūrā par Reagila

Login to Unlock

REAGILA DROŠUMS UN PANESAMĪBAREAGILA DROŠUMS UN PANESAMĪBA

Kariprazīna drošums un panesamība tika izvērtēta visos klīniskajos pētījumos kariprazīna attīstības programmā: īstermiņa 2. fāzes sākotnējā izvērtējuma pētījumāKariprazīna drošums un panesamība tika izvērtēta visos klīniskajos pētījumos kariprazīna attīstības programmā: īstermiņa 2. fāzes sākotnējā izvērtējuma pētījumā

vēl…
Login to Unlock

REAGILA UN METABOLIE PARAMETRIREAGILA UN METABOLIE PARAMETRI

Pacientiem ar šizofrēniju biežāk nekā cilvēkiem vispārējā populācijā novērojama palielināta ķermeņa masa vai aptaukošanās. Turklāt liels skaits pacientu ar šizoPacientiem ar šizofrēniju biežāk nekā cilvēkiem vispārējā populācijā novērojama palielināta ķermeņa masa vai aptaukošanās. Turklāt liels skaits pacientu ar šizo

vēl…

Medicīniskās informācijas saņemšana

Ja Jums ir jautājumi par REAGILA, lūdzu, sazinieties ar mūsu Medicīniskās informācijas komandu.

Saziņai

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).