Apmeklēt sadaļu

Veselības aprūpes speciālistiem

Sabiedrībai

Kariprazīns papildterapijā pacientei ar nepietiekamu atbildes reakciju uz klozapīnu: gadījuma apraksts

Šajā De Berardis et al. rakstā iztirzāta šizofrēnijas paciente, kas sekmīgi ārstēta ar kariprazīnu papildterapijā pēc nepietiekamas atbildes reakcijas uz klozapīnu. Klozapīns ir zelta standarts terapeitiski rezistentas šizofrēnijas ārstēšanā, bet daudziem pacientiem nav pietiekamas atbildes reakcijas vai parādās blakusparādības. Šajā klīniskajā gadījumā atspoguļoti kariprazīna nodrošinātie ieguvumi, lietojot to papildterapijā klozapīnam terapeitiski rezistentas šizofrēnijas pacientei, kā arī tā blakusparādības mazinošā iedarbība.

Gadījuma apraksts

Pacienta anamnēze / diagnoze un simptomi

Šis ir gadījuma apraksts par 29 gadus vecu, neprecējušos sievieti bezdarbnieci, kurai šizofrēniju diagnosticēja 19 gadu vecumā, attīstoties akūtai epizodei ar jauktiem pozitīvajiem un negatīvajiem simptomiem un izteiktu naidīgumu. Paciente vairākus gadus lietoja perorālus medikamentus (haloperidolu, olanzapīnu un paliperidonu), kā arī ilgstošas darbības antipsihotiskos līdzekļus (haloperidola dekanoātu un aripiprazola depo) “bez ietekmes uz psihopatoloģisko simptomātiku”. Vēlāk paciente mēģināja lietot klozapīnu 450 mg/dienā, kas nebija pietiekami efektīvs pat pēc augmentācijas ar amisulprīdu 800 mg/dienā.

Ar ģimenes ārsta nosūtījumu ierodoties Terāmo slimnīcas (Itālija) ambulatorajā nodaļā, pacientei bija simptomi un klīniski nozīmīgs Pozitīvo un negatīvo simptomu skalas (PANSS) rezultāts (kopējais punktu skaits=113, pozitīvie=22, negatīvie=33, vispārējie=58). Lietojot klozapīnu, paciente arī bija pieņēmusies svarā (ierodoties klīnikā svars bija 84 kg un ĶMI 26,8 kg/m2).

Ārstēšana

Tā kā iepriekš nebija novērota atbildes reakcija uz aripiprazolu, pacientei nozīmēja kariprazīna kombinēto terapiju, sākot ar 1,5 mg/dienā un titrējot devu līdz 3 mg/dienā, turklāt nenovērojot blakusparādības. PANSS rezultātu uzlabošanos novēroja 30 dienas pēc kariprazīna kombinētās terapijas uzsākšanas (kopējais punktu skaits=89, pozitīvie=18, negatīvie=27, vispārējie=44). PANSS rezultātu būtisku uzlabošanos novēroja pēc 3 mēnešu ārstēšanas (kopējais punktu skaits=74, pozitīvie=14, negatīvie=20, vispārējie=40) un netika ziņots par blakusparādībām. Nenovēroja būtisku svara pieaugumu (79 kg, ĶMI 25,1 kg/m2).

Vēl pēc 4 mēnešiem PANSS rezultāti (kopējais punktu skaits=57, pozitīvie=10, negatīvie=14, vispārējie=33) un arī ĶMI (24.6 kg/m2) uzlabojās vēl vairāk. Paciente iekārtojās nepilnas slodzes darbā un trīs reizes nedēļā nodarbojās ar fiziskām aktivitātēm. Paciente lietoja klozapīnu 400 mg/dienā un kariprazīnu 3 mg/dienā.

Diskusija

Šī bija pirmā reize, kad kariprazīns klīniskajā praksē tika lietots kombinācijā ar klozapīnu pacientam pēc nepietiekamas atbildes reakcijas uz klozapīna monoterapiju. Šī kombinācija izrādījās efektīva, un par to liecināja PANSS skalas rezultātu uzlabošanās laika gaitā. Līdztekus uzlabojumiem visās PANSS apakšskalās būtiski samazinājās arī negatīvie simptomi. Tas varētu būt saistīts ar kariprazīna daļējo agonismu pret D3 receptoriem, jo vairāki pētījumi liecina, ka kariprazīna afinitāte pret D3 receptoriem un iedarbība uz šiem receptoriem, iespējams, izskaidro tā efektivitāti uz negatīvajiem simptomiem, izpildfunkciju traucējumiem, kā arī kognitīvajiem un garastāvokļa traucējumiem.

Svara un ĶMI samazināšanās varētu būt saistīta ar pacientes fiziskās aktivitātes palielināšanos, kas, iespējams, ir rezultāts kariprazīna kognitīvās spējas veicinošajai un negatīvos simptomus mazinošajai iedarbībai. Kopumā šis gadījums liecina, ka klozapīna kombinēšana ar kariprazīnu terapijas rezistentas šizofrēnijas ārstēšanā bija ļoti efektīva un neradīja blakusparādības.

Kariprazīns papildterapijā pacientiem ar nepietiekamu atbildes reakciju uz klozapīnu: ziņojums par diviem klīniskajiem gadījumiem
Domenico De Berardis, Gabriella Rapini, Luigi Olivieri, Agostina Giardini, Ida De Lauretis, Nicola Serroni, Laura Orsolini, Michele Fornaro, Felice Iasevoli, Sabatino Trotta, Paolo Cottura, Federica Vellante, Marco Alessandrini, Massimo Di Giannantonio
Case Report Clinical Psychopharmacology and Neuroscience 2021;19(1):174-178 pISSN 1738-1088 / eISSN 2093-4327 Copyrightⓒ 2021, Korean College of Neuropsychopharmacology

„Jāsecina, ka kariprazīna lietošana papildterapijā klozapīnam nodrošināja būtisku un salīdzinoši ātru iedarbību, ārstējot pacientus ar nepietiekamu atbildes reakciju uz klozapīnu. Šī kombinācija bija ļoti labi panesama, un netika ziņots par blakusparādībām.”

Citi klīniskie gadījumi
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).