Apmeklēt sadaļu

Veselības aprūpes speciālistiem

Sabiedrībai

Pašnāvību novēršana

  Šajā sadaļā

  Šizofrēnija: vai pašnāvību var novērst?

  2019. gadā Pasaules psihiskās veselības dienas vēstījums pauda cerību: ārsti, ģimene un sabiedrība var palīdzēt novērst pašnāvību.

  Pasaules Veselības organizācija (PVO) katru gadu 10.oktobrī atzīmē psihiskās veselību dienu.1 2019.gadā Pasaules psihiskās veselības dienas tēma bija pašnāvību novēršana. Kampaņas mērķis bija veicināt izpratni, dalīties ar personiskiem stāstiem un pieejām, novēršot pašnāvību, tādējādi ar šo vēstījumu viešot cilvēkos cerību.


  Kādēļ pacientiem ar šizofrēniju tas ir svarīgi?

  Pētījumi rāda, ka cilvēkiem ar šizofrēniju var būt augsts pašnāvības mēģinājumu risks.2 It īpaši depresijas simptomi, aktīvas halucinācijas un murgu idejas ir tie riska faktori, kas var novest cilvēku līdz pašnāvības mēģinājumam.2 Līdzestība ārstēšanai tiek uzskatīta par svarīgu faktoru pašnāvības novēršanai.2 Tādēļ tādas kampaņas kā Pasaules psihiskās veselības diena var ieviest pārmaiņas, jo šizofrēnijas pacientiem atgādina, ka viņi nav vieni un ka ar mūsdienu profesionālo atbalstu un efektīvām ārstēšanas metodēm viņi var atkal pārvaldīt savas sajūtas un kontrolēt savu dzīvi.


  Kā veselības aprūpes speciālisti var palīdzēt?

  Ārstiem jābūt gataviem palīdzēt pacientiem ar šizofrēniju pārvarēt grūtības, ar kurām viņiem jāsastopas:

  Jāuzdod pareizus jautājumus, lai nodrošinātu precīzu diagnozi.

  Jāpiedāvā pacientam piemērota ārstēšana.3

  Jāiesaka atbilstošu psiholoģisko atbalstu.4

  Jāizstrādā stratēģija, lai nodrošinātu līdzestību ārstēšanai.


  Kā ģimene un draugi var palīdzēt?

  Ģimene un draugi var rīkoties, izmantojot šādu pieeju:

  Vēro, vai nav izteikta stresa pazīmes un nopietnas izmaiņas uzvedībā.

  Apvaicājies, kā viņš/viņa jūtas.

  Tas pāries – nodrošini, ka viņš/viņa saņem atbalstu.

  Runā ar citiem – uzsver sarunas nozīmi.


  Kā sabiedrība var palīdzēt?

  2019 gada Pasaules garīgās veselības dienā mums atgādināja, ka sabiedrība var palīdzēt novērst pašnāvību:1

  Piedāvājot lielāku sabiedrības atbalstu cilvēkiem ar augstu risku.

  Pašnāvības veikšanas līdzekļu pieejamības ierobežošana ir vitāli svarīga.

  Izglītot jauniešus vai cilvēkus pirms diagnosticētas šizofrēnijas par savu emociju pārvaldīšanas iespējām .

  Runāt atklāti un ziņot par visu, kas raisa aizdomas.

  Veselības aprūpes speciālisti, ģimene un sabiedrība kopā var sniegt ievērojamu ieguldījumu pašnāvību novēršanā.

  Atsauces

  1. https://www.mentalhealth.org.uk/campaigns/world-mental-health-day [accessed on the 23rd of October 2019]
  2. Hor and Taylor. J Psychopharmacol. 2010 Nov; 24: 81–90
  3. https://www.webmd.com/sizofrenija/qa/what-can-help-with-suicidal-patients-with-schizophrenia [accessed on the 23rd of October 2019]
  4. https://www.nhs.uk/conditions/sizofrenija/treatment/ [accessed on the 23rd of October 2019]
  Login to Unlock

  REAGILA DROŠUMS UN PANESAMĪBAREAGILA DROŠUMS UN PANESAMĪBA

  Kariprazīna drošums un panesamība tika izvērtēta visos klīniskajos pētījumos kariprazīna attīstības programmā: īstermiņa 2. fāzes sākotnējā izvērtējuma pētījumāKariprazīna drošums un panesamība tika izvērtēta visos klīniskajos pētījumos kariprazīna attīstības programmā: īstermiņa 2. fāzes sākotnējā izvērtējuma pētījumā

  vēl…
  Login to Unlock

  ŠIZOFRĒNIJAS IETEKMEŠIZOFRĒNIJAS IETEKME

  Lai arī slimības izplatība ir samērā zema, tā atrodas starp 25 slimībām, kuras visbiežāk noved pacientu līdz invaliditātei. Pat ar vislabākajām ārstēšanas metodLai arī slimības izplatība ir samērā zema, tā atrodas starp 25 slimībām, kuras visbiežāk noved pacientu līdz invaliditātei. Pat ar vislabākajām ārstēšanas metod

  vēl…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).