Apmeklēt sadaļu

Veselības aprūpes speciālistiem

Sabiedrībai

Šizofrēnija: vai pie visa ir vainīgi gēni?

  Šajā sadaļā

  Viens no mītiem, kas apvij šizofrēniju, ir tas, ka tā tiek uzskatīta par ģenētisku slimību. Gadu gaitā ir veikta virkne ģenētisko pētījumu. Jaunākie zinātniskie atklājumi met izaicinājumu šai teorijai.

  60-tajos gados šizofrēnijas ģenētiskie cēloņi tika minēti līdzās tādiem slimības cēloņiem kā situācija ģimenē. Mācību grāmatās rakstīja: “ģenētisko faktoru relatīvā nozīmība joprojām nav skaidra”.2 Šīs teorijas dominēja līdz pat 21.gadsimta sākumam, un tika uzskatīts, ka šizofrēnija “neapšaubāmi ir ģenētiska saslimšana”. Ģenētiķi 90-tajos gados pat rosināja domāt, ka “pastāv liela iespējamība, ka lielāko daļu vai pat visu atlikušo nelielo dispersijas proporciju var skaidrot ar netransmisīvām izmaiņām gēnu struktūrā vai to ekspresijā”, kas nozīmē, ka šizofrēnijai var būt 100% ģenētiska izcelsme, kur vides faktoriem ir neliela nozīme vai vispār tās nav.1 Taču turpmākajos gados veiktie pētījumi, sākot ar Cilvēka genoma projektu 2003.gadā un tam sekojošajiem genomu asociāciju pētījumiem (GWAS), nenesa cerētos rezultātus attiecībā uz šizofrēnijas ģenētiskiem cēloņiem.2 Pētījumā norādīts, ka, lai arī gēniem ir nozīme šizofrēnijā, tomēr tie nav vienīgais noteicošais faktors.

  Dr. Torrey no Stenlija medicīnas institūta un Dr Yolken no Džona Hopkinsa medicīnas centra ASV nesen publicētajā rakstā ir norādījuši, ka ģenētisko faktoru loma šizofrēnijā ir tikusi pārvērtēta.2 Populāciju pētījumos zinātnieki ir analizējuši pārmantojamības datus dvīņiem un atklājuši, ka šizofrēnijas pārmantojamībai, proti, ka kādas pazīmes mainība ir drīzāk ģenētisku nevis vides faktoru noteikta, ir ievērojami mazāka nozīme nekā ģenētikas pētnieki līdz šim ir apgalvojuši. Jau konkrētāk viņu aplēses liecina, ka šizofrēnijas gadījumā 28% pazīmju nosaka pārmantojamība, kas ir ievērojami mazāk par agrāk uzskatītajiem 80%-85%.

  Abi pētnieki daudzus gadus ir veltījuši tam, lai izprastu šizofrēnijas cēloņus. Viņi savā darbā atklāja, ka toksoplazmoze, infekcija, kuru ierosina parazīts toxoplasma gondii, ir saistīta ar slimības sākumu.3 Proti, viņi ziņoja, ka toksoplazmozes saistība ar šizofrēniju, iespējams, veicinājusi šizofrēnijas ģenētiskās izcelsmes teoriju, jo toksoplazmoze izplatās ģimenēs, tādējādi radot iespaidu par slimības pseidoģenētisku izcelsmi.

  Rezumējot jāsecina, ka ģenētiskiem faktoriem ir nozīme šizofrēnijā, taču tā nav tik nozīmīga, kā sākotnēji tika uzskatīts. Balstoties uz apkopotajiem datiem, ir skaidrs, ka šizofrēnijā ģenētikai ir tikpat liela nozīme kā citu psihisko traucējumu un fizisko saslimšanu gadījumos.
  Dr Torrey, dr Yolken un citu celmlaužu darbs dod cerības, ka slimības izcelsmes teorijās lielāka nozīme tiks atvēlēta vides faktoriem, pārvirzot uzmanību no ģenētiskajiem faktoriem. Tādējādi pavērsies jaunas iespējas šizofrēnijas ārstēšanas attīstībai.

  Psychiatry Research

  Šizofrēnija kā pseidoģenētiska slimība: aicinājums veikt vairāk gēnu-vides ietekmes pētījumus
  Torrey & Yolken.
  Psychiatry Research 2019; 278:146–150.
  “Vēl nesen šizofrēniju uzskatīja par lielākoties ģenētisku saslimšanu, kur pazīmju pārmantojamība, balstoties, pirmkārt, uz ģimeņu un dvīņu pētījumiem, sasniedza 80%-85%. Tomēr šizofrēnijas ģenētisko pētījumu rezultāti neapstiprina minēto pārmantojamības novērtējumu.”

  Atsauces

  1. Mcguffin et al., Br J Psychiatry 1994; 164(5): 593-9.
  2. Torrey & Yolken, Psychiatry Research 2019; 278: 146–150.
  3. Torrey & Yolken, Immunology and Psychiatry 2015; 137-145.
  Login to Unlock

  ŠIZOFRĒNIJA – ĪSS PĀRSKATSŠIZOFRĒNIJA – ĪSS PĀRSKATS

  Šizofrēnijas kā neiropsihiatriska sindroma simptomi ietekmē smadzeņu darbību, emocijas un garastāvokli. Lai arī specifisks šizofrēnijas cēlonis nav zināms, ir aŠizofrēnijas kā neiropsihiatriska sindroma simptomi ietekmē smadzeņu darbību, emocijas un garastāvokli. Lai arī specifisks šizofrēnijas cēlonis nav zināms, ir a

  vēl…
  Login to Unlock

  KOGNITĪVAIS DEFICĪTS UN ŠIZOFRĒNIJAKOGNITĪVAIS DEFICĪTS UN ŠIZOFRĒNIJA

  Kognitīvais deficīts ticami tiek saistīts ar šizofrēnijas pārmantotības risku. Tomēr pētījumi reti atklāj skaidru cēloņsakarību. Izpratne par cēloņsakarību ceļuKognitīvais deficīts ticami tiek saistīts ar šizofrēnijas pārmantotības risku. Tomēr pētījumi reti atklāj skaidru cēloņsakarību. Izpratne par cēloņsakarību ceļu

  vēl…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).