Apmeklēt sadaļu

Veselības aprūpes speciālistiem

Sabiedrībai

EPA Virtuāli 2021

Racionālas pieejas polifarmācijai šizofrēnijas ārstēšanā

Racionālas pieejas polifarmācijai šizofrēnijas ārstēšanā

Šajā 29. gadskārtējā EPA kongresa simpozijā tika apspriesti jaunākie pētījumi par polifarmācijas pieejām šizofrēnijas ārstēšanā. Profesori Christian Schmidt-Kraepelin, Oliver Freudenreich, Mathias Zink un Alex Hofer izklāstīja konceptuālo pamatojumu racionālai

PSIHOZES IZNĀKUMU PROGNOZĒŠANA

PSIHOZES IZNĀKUMU PROGNOZĒŠANA

Lai iztirzātu problēmas, kas saistītas ar pašreizējām psihozes ārstēšanas stratēģijām, 2021. gada 29. gadskārtējā EPA virtuālā kongresa simpozijā bija iekļautas trīs prezentācijas par jaunākajiem pētnieciskajiem atklājumiem, kas palīdz prognozēt psihozes iznākumus.

AGRĪNA INTERVENCE PSIHOZES GADĪJUMĀ: NOVĒRTĒŠANA UN ĀRSTĒŠANA AR MĒRĶI UZLABOT FUNKCIONĀLOS IZNĀKUMUS

AGRĪNA INTERVENCE PSIHOZES GADĪJUMĀ: NOVĒRTĒŠANA UN ĀRSTĒŠANA AR MĒRĶI UZLABOT FUNKCIONĀLOS IZNĀKUMUS

Sesija “Agrīna intervence psihozes gadījumā: novērtēšana un ārstēšana ar mērķi uzlabot funkcionālos iznākumus”, kuras moderatori EPA 2021 Virtual kongresā bija profesori Armīda Muci (Armida Mucci) un Andrea Raballo (Andrea Raballo)

REĀLĀS DZĪVES FUNKCIONĒŠANAS UZLABOŠANA ŠIZOFRĒNIJAS PACIENTIEM: NO NOVĒRTĒŠANAS LĪDZ INTEGRĒTIEM ĀRSTĒŠANAS PLĀNIEM

REĀLĀS DZĪVES FUNKCIONĒŠANAS UZLABOŠANA ŠIZOFRĒNIJAS PACIENTIEM: NO NOVĒRTĒŠANAS LĪDZ INTEGRĒTIEM ĀRSTĒŠANAS PLĀNIEM

Simpozijā “Reālās dzīves funkcionēšanas uzlabošana šizofrēnijas pacientiem: no novērtēšanas līdz integrētai ārstēšanai” EPA 2021 Virtual galvenā uzmanība tika pievērsta hronisku un pirmās epizodes pacientu datiem par klīnisko un funkcionālo iznākumu prognostiskajiem faktoriem

SAREŽĢĪTĀ SAVSTARPĒJĀ SAISTĪBA STARP TERAPEITISKAJĀM INTERVENCĒM, NEIROANATOMIJU UN KOGNITĪVAJĀM FUNKCIJĀM PSIHOŽU PACIENTIEM

SAREŽĢĪTĀ SAVSTARPĒJĀ SAISTĪBA STARP TERAPEITISKAJĀM INTERVENCĒM, NEIROANATOMIJU UN KOGNITĪVAJĀM FUNKCIJĀM PSIHOŽU PACIENTIEM

Sesija “Sarežģītā savstarpējā saistība starp terapeitiskajām intervencēm, neiroanatomiju un kognitīvajām funkcijām psihožu pacientiem”, kuras moderatori EPA 2021 Virtual kongresā bija profesori Paolo Brambilja (Paolo Brambilla) un Kerija Bērdena (Carrie Bearden)

ŠIZOFRĒNIJAS ĀRSTĒŠANAS IESPĒJAS: NO SLIMĪBAS SĀKUMA LĪDZ HRONISKAI STADIJAI

ŠIZOFRĒNIJAS ĀRSTĒŠANAS IESPĒJAS: NO SLIMĪBAS SĀKUMA LĪDZ HRONISKAI STADIJAI

Kā metaforu izmantojot varavīksni, profesors parādīja, kur spektrā atrodas agonisti, daļējie agonisti, antagonisti un inversie agonisti, un arī skaidroja to iedarbību uz receptoriem. Profesors norādīja, ka agonisti ir līdzīgi dabiskajiem neirotransmiteriem

Kariprazīns no klīniskā skatupunkta: jauni risinājumi šizofrēnijas ārstēšanā

Kariprazīns no klīniskā skatupunkta: jauni risinājumi šizofrēnijas ārstēšanā

Gorans Hajaks (Göran Hajak), MD, PhD, MBA, psihiatrijas un psihoterapijas profesors Rēgensburgas universitātē, Eiropas Psihiatru asociācijas 29. virtuālajā sēdē vadīja Gedeon Richter atbalstītu produktu sesiju par kariprazīna pielietojumu klīniskajā praksē

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).