Apmeklēt sadaļu

Veselības aprūpes speciālistiem

Sabiedrībai

Negatīvo simptomu diagnostikas izaicinājums

 • Negatīvie simptomi ir heterogēna simptomu grupa, kuru cēloņi, attīstība un ārstēšana var atšķirties.
 • Tiek izmantoti dažādi termini negatīvo simptomu aprakstīšanai. Primārie negatīvie simptomi ir šizofrēnijas sastāvdaļa, savukārt sekundārajiem negatīvajiem simptomiem ir citi cēloņi.
 • Ir svarīgi atpazīt primāros un sekundāros negatīvos simptomus to dažādo klīnisko konsekvenču dēļ, jo primāro simptomu efektīvas ārstēšanas iespējas ir ierobežotas, savukārt sekundārie simptomi mazinās, ja tiek ārstēts to rašanās iemesls.
 • Klīniskajā praksē šizofrēnijas negatīvo simptomu atpazīšana un diferencēšana no citiem stāvokļiem ir svarīga ārstēšanas rezultāta sasniegšanai.

Šajā sadaļā

Termins “negatīvais simptoms” tiek izmantots, lai aprakstītu normālu funkcionēšanas spēju samazināšanos šizofrēnijas pacientiem, kas saistīta ar motivāciju vai interesi (piemēram, gribas traucējumiem, anhedoniju un sociālo atsvešināšanos), vai emociju izpausmi (piemēram, blāvinātas emocijas un aloģiju).1 Plašākā nozīmē šo terminu izmanto bez apsvērumiem par to cēloni, ilgtermiņa noturību vai norises ilgumu.2,3


Primārie vai sekundārie negatīvie simptomi?

Ir ļoti svarīgi atpazīt primāros un sekundāros negatīvos simptomus to dažādās klīniskās nozīmības dēļ. Primārie negatīvie simptomi ir būtiski šizofrēnijas patofizioloģijā, un to ārstēšanas iespējas ir ierobežotas.
Sekundāros negatīvos simptomus izraisa pozitīvie simptomi, afektīvie simptomi, tie var būt zāļu blakusparādību, nelabvēlīgas vides vai kā citu slimību ārstēšanas vai pašu slimību sekas.2 Piemēram, negatīvie simptomi var būt kā sekundāra izpausme pacientam, kurš pēc pārdzīvotiem vajāšanas murgiem vai paranojālām idejām ir sociāli norobežojies; vai arī pacientam ar depresiju, kura izpaužas ar būtisku anhedoniju, iniciatīvas trūkumu, sociālu izolēšanos un kustību traucējumiem. Ir svarīgi atpazīt primāros un sekundāros negatīvos simptomus to dažādo klīnisko konsekvenču dēļ, jo sekundārie simptomi mazinās, ja tiek ārstēts to pamata cēlonis, kamēr primārie negatīvie simptomi parasti nepakļaujas ārstēšanai ar tradicionāli izmantojamiem antipsihotiskajiem medikamentiem.


Terminoloģija: Negatīvo simptomu pārskats

Lai raksturotu noteiktas negatīvo simptomu grupas, tiek izmantota virkne terminu, tomēr ne vienmēr klīniskajos pētījumos un publikācijās ir ievērota konsekvence to lietošanā. Raksturojot negatīvos simptomus, biežāk tiek lietoti šādi termini: dominējoši negatīvie simptomi, izteikti negatīvie simptomi un noturīgi negatīvie simptomi.2,4–8

Negatīvo simptomu termini šizofrēnijā

TerminoloģijaRaksturojums
Negatīvie simptomiFunkcionēšanas spēju pazemināšanās vai zudums, kas saistīts ar motivāciju un interesi (t.i. gribas traucējumi, anhedonija un sociālā atsvešināšanās) vai emociju izpausmēm (emociju nobālējums un aloģija)
Primārie negatīvie simptomiŠizofrēnijai raksturīga simptomu grupa, kas saglabājas arī periodos, kad pacients ir klīniski stabils
Sekundārie negatīvie simptomiPozitīvo simptomu, zāļu neiroloģisko blakusparādību, depresīvo simptomu vai vides faktoru iedarbības sekas
Dominējoši (predominanti) negatīvie simptomiVienlaicīgi klātesot gan negatīviem, gan pozitīviem simptomiem, negatīvajiem simptomiem raksturīga lielāka izteiktība nekā pozitīvajiem
Negatīvo simptomu zāļu pētījumiem EMA pieprasa specifiskus iekļaušanas kritērijus dominējošiem un noturīgiem negatīvajiem simptomiem (EMA, 2012):
•Klātesošs emocionālais nobālējums, samazināts runas daudzums un gribas aktivitātes pazemināšanās
•Šizofrēnijas slimības stāvoklis ir stabils ilgāk par 6 mēnešiem
•Jāizslēdz depresija, ievērojami EPS, nelīdzestība un atkarību izraisošu vielu lietošana
Izteikti (prominenti) negatīvi simptomiIzteikti un klīniski nozīmīgi nenoteikta ilguma negatīvie simptomi. Tie var attīstīties neatkarīgi no pozitīvo simptomu esamības un ilguma
Skar plašāku pacientu populāciju nekā dominējošie negatīvie simptomi
Raksturīgi vairumam pacientu, kuriem nav pārliecinoši izteiktāki pozitīvie vai negatīvie simptomi, bet var būt abi
Noturīgi (persistējoši) negatīvie simptomiNegatīvie simptomi, kas nereaģē uz pašlaik pieejamajām ārstēšanas metodēm (6-12 mēnešus) un kuri saglabājas klīniskās stabilitātes periodos

Negatīvie simptomi: dažāda izcelsme…dažādas ārstēšanas pieejas

Lai arī negatīvos simptomus klasiski raksturo kā ar šizofrēniju saistītus simptomus, šie heterogēnie simptomi nav tikai šīs slimības simptomi. Negatīvie simptomi var rasties citu veselības traucējumu vai psihisku slimību rezultātā, kā arī tie var būt kā šizofrēnijas sekundārie simptomi.9 Katrā ziņā negatīvos simptomus, kas nav primāri vai raksturīgi šizofrēnijai, jāidentificē, jo tie var mazināties, ārstējot simptomu īsto cēloni.

Šizofrēnijas negatīvo simptomu ārstēšanas apsvērumi

Atsauce

 1. Galderisi, S., Mucci, A., Buchanan, R. W. & Arango, C. Negative symptoms of schizophrenia: new developments and unanswered research questions. The Lancet Psychiatry 5, 664–677 (2018).
 2. Buchanan, R. W. Persistent Negative Symptoms in Schizophrenia: An Overview. Schizophr. Bull. 33, 1013–1022 (2007).
 3. Kirkpatrick, B., Fenton, W. S., Carpenter, W. T. & Marder, S. R. The NIMH-MATRICS consensus statement on negative symptoms. Schizophr. Bull. 32, 214–219 (2006).
 4. Carpenter, W. T., Heinrichs, D. W. & Wagman, A. M. I. Deficit and nondeficit forms of schizophrenia: The concept. Am. J. Psychiatry 145, 578–583 (1988).
 5. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of medicinal products, including depot preparation in the treatment of schizophrenia. (2012).
 6. Kirkpatrick, B., Buchanan, R. W., Ross, D. E. & Carpenter, J. A separate disease within the syndrome of schizophrenia. Arch. Gen. Psychiatry 58, 165–171 (2001).
 7. Mucci, A., Merlotti, E., Üçok, A., Aleman, A. & Galderisi, S. Primary and persistent negative symptoms: Concepts, assessments and neurobiological bases. Schizophr. Res. 186, 19–28 (2017).
 8. Rabinowitz, J. et al. Negative symptoms in schizophrenia – the remarkable impact of inclusion definitions in clinical trials and their consequences. Schizophr. Res. 150, 334–338 (2013).
 9. Foussias, G., Agid, O., Fervaha, G. & Remington, G. Negative symptoms of schizophrenia: Clinical features, relevance to real world functioning and specificity versus other CNS disorders. Eur. Neuropsychopharmacol. 24, 693–709 (2014).

Schizophrenia Research

Secondary negative symptoms – A review of mechanisms, assessment and treatment.
Kirschner M, Aleman A, Kaiser S.
Schizophr Res. 2017; 186:29-38.
“Klīniskajā darbā abu veidu negatīvajiem simptomiem bieži ir līdzīga vai pat identiska fenomenoloģija. Tādēļ tos nav vienkārši atšķirt ar negatīvo simptomu izvērtējumu skalām bez papildus informācijas par citām simptomu dimensijām vai vides faktoriem…Tomēr klīniskajā praksē ir būtiski svarīgi apzināties mehānismus, kas ir sekundāro negatīvo simptomu pamatā.”

Klīniskajā praksē ir būtiski svarīgi apzināties mehānismus, kas ir sekundāro negatīvo simptomu pamatā, jo ārstēšanas taktika atšķiras.

Lejupielādēt

  Šizofrēnijas negatīvo simptomu ārstēšanas apsvērumi
  Login to Unlock

  DIAGNOSTIKAS IZAICINĀJUMIDIAGNOSTIKAS IZAICINĀJUMI

  Tādēļ, ka šizofrēniju nevar atklāt ar asins analīzēm vai smadzeņu skenēšanu, liela uzmanība diagnozes noteikšanā jāpievērš virknei šizofrēniju visprecīzāk rakstTādēļ, ka šizofrēniju nevar atklāt ar asins analīzēm vai smadzeņu skenēšanu, liela uzmanība diagnozes noteikšanā jāpievērš virknei šizofrēniju visprecīzāk rakst

  vēl…
  Login to Unlock

  REAGILA UN IKDIENAS FUNKCIONĒŠANAS SPĒJASREAGILA UN IKDIENAS FUNKCIONĒŠANAS SPĒJAS

  Lai izmaiņas uzskatītu par klīniski nozīmīgām, šizofrēnijas pacientu negatīvo simptomu uzlabojumiem jānotiek vienlaikus ar uzlabojumiem pacientu spējā funkcionēLai izmaiņas uzskatītu par klīniski nozīmīgām, šizofrēnijas pacientu negatīvo simptomu uzlabojumiem jānotiek vienlaikus ar uzlabojumiem pacientu spējā funkcionē

  vēl…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).