Apmeklēt sadaļu

Veselības aprūpes speciālistiem

Sabiedrībai

Mijiedarbība ar citām zālēm

 • Vienlaicīga kariprazīna lietošana ar spēcīgu un vidēji spēcīgu CYP3A4 inhibitoru ir kontrindicēta.1
 • Vienlaicīga kariprazīna lietošana ar spēcīgu un vidēji spēcīgu CYP3A4 aktivatoru ir kontrindicēta.1
 • Kariprazīns var ietekmēt P-glikoproteīna (P-gp) substrātus un hormonālo kontracepciju, un tādēļ nepieciešama papildu uzraudzība.1
 • Kariprazīns ir centrālas darbības zāles. Tas nozīmē, ka kariprazīns var pazemināt asinsspiedienu un sirdsdarbības ātrumu, un izraisīt miegainību. Šīs nevēlamās blakusparādības var saasināties, kombinējot kariprazīnu ar citām centrālās darbības psihiatriskajām zālēm.1

Šajā sadaļā

Kontrindicētās zāles

Kariprazīns metabolizējās divās farmakoloģiski aktīvās daļās: desmetilkariprazīnā (DCAR) un didesmetilkariprazīnā (DDCAR).1 Šis metabolisms notiek ar enzīmu CYP3A4 un CYP2D6 starpniecību.2,3 Zāles, kas maina šo enzīmu aktivitāti, var arī ietekmēt kariprazīna metabolismu, potenciālo iedarbību, efektivitāti un drošumu. Vienlaicīga kariprazīna lietošana ar spēcīgu CYP3A4 inhibitoru palielina kariprazīna un DDCAR iedarbību, salīdzinājumā ar iedarbību, ja kariprazīns tiek lietots viens pats. Tādēļ vienlaicīga lietošana nav ieteicama.3 Turklāt CYP3A4 ir atbildīgs par kariprazīna aktīvo metabolītu veidošanos un izvadīšanu. CYP3A4 aktivatoru ietekme uz kariprazīna iedarbību nav izpētīta, un tā rezultējošais efekts nav skaidrs, tādēļ vienlaicīga kariprazīna lietošana ar CYP3A4 aktivatoru ir kontrindicēta.3


Zāles, no kuru vienlaicīgas lietošanas ar kariprazīnu ir jāizvairās3

Zāļu klaseZāļu nosaukumsNo REAGILA zāļu apraksta
CYP3A4
inhibitors
boceprevīrs, klaritromicīns,
kobicistats, indinavīrs,
itrakonazols, ketokonazols,
nefazodons, nelfinavīrs,
posakonazols, ritonavīrs,
sahinavīrs, telaprevīrs,
telitromicīns, vorikonazols,
diltiazems, eritromicīns,
flukonazols, verapamils
Ketokonazols, kas ir spēcīgs CYP3A4 inhibitors, īstermiņa (4 dienas) vienlaicīgas lietošanas laikā izraisīja divas reizes lielāku kopējā kariprazīna (kariprazīna un tā metabolītu summa) iedarbību plazmā, ņemot vērā gan nesaistītās, gan nesaistītās + saistītās daļas. Ilgākas vienlaicīgas lietošanas laikā, sakarā ar kariprazīna aktīvās daļas garo pusizvades periodu, var sagaidīt vēl lielāku kopējā kariprazīna aktivitāti plazmā. Tādēļ vienlaicīga kariprazīna lietošana ar spēcīgiem vai vidēji spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem ir kontrindicēta.
CYP3A4
aktivators
karbamazepīns, fenobarbitāls,
fenitoīns, rifampicīns,
divšķautņu asinszāle (Hypericum perforatum), bosentāns,
efavirenzs, etravirīns, modafinils, nafcilīns
Vienlaicīga kariprazīna lietošana ar spēcīgiem un vidēji spēcīgiem CYP3A4 aktivatoriem var izraisīt
būtisku kopējā kariprazīna iedarbības samazināšanos, tādēļ vienlaikus lietošana kopā ar spēcīgiem vai vidēji spēcīgiem CYP3A4 induktoriem ir kontrindicēta.

Zāles, kuru iedarbību var ietekmēt vienlaicīga to lietošana ar kariprazīnu, un tādēļ ir nepieciešama papildus uzraudzība3

Zāļu klaseZāļu nosaukumsNo REAGILA zāļu apraksta
P -glikoproteīnu
(P-gp)
substrāti
Dabigatrāns, digoksīnsIn vitro pie tā teorētiski maksimālās koncentrācijas zarnu traktā kariprazīns ir P-gp inhibitors. Šī efekta klīniskā iedarbība nav pilnībā skaidra, taču lietojot P-gp substrātus ar šauru terapeitiskās darbības indeksu, piemēram, dabigatrānu un digoksīnu, var būt nepieciešama papildu uzraudzība un devas pielāgošana.
Hormonālās
kontracepcijas
līdzekļi
Piemērus var atrast
ārējā mājaslapā
Šobrīd nav zināms, vai kariprazīns var samazināt sistēmiski lietoto hormonālo kontracepcijas līdzekļu efektivitāti, un tādēļ sievietēm, kuras lieto sistēmiskos hormonālās kontracepcijas līdzekļus, papildus vajadzētu lietot arī kontracepcijas barjermetodi.

Citi apsvērumi, lietojot kariprazīnu

Kariprazīns ir centrālas darbības zāles ar ietekmi uz centrālo nervu sistēmu. Tas nozīmē, ka kariprazīns var pazemināt asinsspiedienu, palēnināt sirdsdarbību un izraisīt miegainību.3 Šīs nevēlamās blakusparādības var saasināties, kombinējot kariprazīnu ar citām centrālās darbības psihiatriskajām zālēm, piemēram, antipsihotiskajiem medikamentiem, antidepresantiem (piem., fluoksetīnu, citalopramu, sertralīnu), benzodiazepīniem (piem., alprazolāmu, diazepāmu, klonazepāmu) un garastāvokļa stabilizatoriem (piem., litiju, valproātu). Piesardzība nepieciešama arī, ja vienlaicīgi ar kariprazīnu tiek lietotas citas centrālas darbības zāles vai alkohols.3

Pierādīts, ka ilgtermiņa ārstēšana ar atsevišķiem antipsihotiskajiem medikamentiem, D2 receptoru pārstimulācijas rezultātā izraisa dopamīna receptoru hipersensibilizāciju.4,5 Dopamīna hipersensibilizācija var provocēt psihozi un tardīvo diskinēziju, kam raksturīgas neapzinātas vai atkārtotas roku, kāju, mēles vai sejas kustības.6 Šīs nevēlamās blakusparādības var saasināties, ja kariprazīns tiek kombinēts ar citiem antipsihotiskajiem medikamentiem. Turklāt antipsihotiskos medikamentus ar augstu spēju saistīties ar holīnerģiskiem M1 receptoriem saista ar holīnerģisku atsitiena fenomenu, kad maina zāles vai tās pārtrauc lietot.

Holīnerģiskais atsitiena fenomens, kurš var izraisīt virkni tādu simptomu7 kā nelabums, vemšana un nemiers, var saasināties, ja tiek kombinēti vairāki antipsihotiskie medikamenti vai lietota papildterapija ar citu M1 saistošu aktīvo vielu.8 Lai arī karipazīnam nepiemīt afinitāte pret holīnerģiskiem muskarīna receptoriem9, pastāv iespēja, ka, kombinējot kariprazīnu ar savienojumiem ar augstu M1 receptoru afinitāti, tiek veicināts holīnerģiskais atsitiena fenomens. Runājot par potenciālajām blakusparādībām, kuras var rasties, kombinējot kariprazīnu ar citiem savienojumiem, svarīgi pieminēt, ka kariprazīns ir paredzēts lietošanai monoterapijā.


Informācija no citām mājaslapām

Lai uzzinātu vairāk par zāļu mijiedarbību ar kariprazīnu, lūdzu, skatīt arī šādas ārējās mājaslapas:
https://www.drugbank.ca/interax/drug_lookup#results

https://www.drugs.com/drug-interactions/cariprazine.html


REAGILA (cariprazinum) ir recepšu medikaments. Pirms izrakstīšanas, lūdzu, iepazīstieties ar pilnu zāļu aprakstu.
Reklāmas devējs: Gedeon Richter Plc. pārstāvniecība Latvijā. Reklāmas izstrādes datums: 2021. gada 25.marts.

Atsauces

 1. Mészáros, G. P., Ágai-Csongor, É. & Kapás, M. Sensitive LC-MS/MS methods for the quantification of RGH-188 and its active metabolites, desmethyl- and didesmethyl-RGH-188 in human plasma and urine. J. Pharm. Biomed. Anal. 48, 388–397 (2008).
 2. Nakamura, T. et al. Clinical pharmacology study of cariprazine (MP-214) in patients with schizophrenia (12-week treatment). Drug Des. Devel. Ther. 10, 327–338 (2016).
 3. Reagila SmPC.
 4. Chouinard, G. et al. Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Psychother. Psychosom. 86, 189–219 (2017).
 5. Yin, J., Barr, A., Ramos-Miguel, A. & Procyshyn, R. Antipsychotic Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: A Comprehensive Review. Curr. Neuropharmacol. 15, 174–183 (2016).
 6. Nakata, Y., Kanahara, N. & Iyo, M. Dopamine supersensitivity psychosis in schizophrenia: Concepts and implications in clinical practice. J. Psychopharmacol. 31, 1511–1518 (2017).
 7. Correll, C. U. From receptor pharmacology to improved outcomes: Individualising the selection, dosing, and switching of antipsychotics. Eur. Psychiatry 25, S12-21 (2010).
 8. Su, J., Barr, A. M. & Procyshyn, R. M. Adverse events associated with switching antipsychotics. J. Psychiatry Neurosci. 37, E1–E2 (2012).
 9. Kiss, B. et al. Cariprazine (RGH-188), a dopamine D3 receptor-preferring, D 3/D2 dopamine receptor antagonist-partial agonist antipsychotic candidate: In vitro and neurochemical profile. J. Pharmacol. Exp. Ther. 333, 328–340 (2010).

REAGILA zāļu apraksts

Saite

  SmPC featured image
  Login to Unlock

  REAGILA DROŠUMS UN PANESAMĪBAREAGILA DROŠUMS UN PANESAMĪBA

  Kariprazīna drošums un panesamība tika izvērtēta visos klīniskajos pētījumos kariprazīna attīstības programmā: īstermiņa 2. fāzes sākotnējā izvērtējuma pētījumāKariprazīna drošums un panesamība tika izvērtēta visos klīniskajos pētījumos kariprazīna attīstības programmā: īstermiņa 2. fāzes sākotnējā izvērtējuma pētījumā

  vēl…
  Login to Unlock

  Shēmas pārejai uz REAGILAShēmas pārejai uz REAGILA

  Šizofrēnijas ārstēšanas mērķis ir atveseļošanās, kas ietver simptomu remisiju līdz ar adekvātam pašaprūpes spējām, spēju funkcionēt gan sabiedrībā, gan profesioŠizofrēnijas ārstēšanas mērķis ir atveseļošanās, kas ietver simptomu remisiju līdz ar adekvātam pašaprūpes spējām, spēju funkcionēt gan sabiedrībā, gan profesio

  vēl…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).