Apmeklēt sadaļu

Veselības aprūpes speciālistiem

Sabiedrībai

Negatīvo simptomu izaicinājums šizofrēnijā

 • Šizofrēnijas negatīvie simptomi var būt grūti atpazīstami, jo šie simptomi reti ir iemesls, kādēļ pacienti meklē palīdzību, tādēļ pacientu ar šiem sarežģītajiem un heterogēnajiem simptomiem ārstēšana ir izaicinājums.1,2.
 • Negatīvie simptomi ir būtiski šizofrēnijas simptomi un tie ir plaši sastopami (aptuveni no 5% līdz 60%, atkarībā no negatīvo simptomu noteikšanā izmantotajiem kritērijiem).3
 • Negatīvie simptomi var parādīties agrāk par pozitīvajiem simptomiem, tos novēro jau slimības prodromā, saslimšanas vidusposmā (kur tie sajaucas ar pozitīvajiem simptomiem), kā arī slimības beigu posmā (reziduālā fāzē).4,5 Tie var saglabāties stabili vai arī slimības gaitā pasliktināties.

Šajā sadaļā

Negatīvo simptomu atpazīšana un izplatība

Lai arī negatīvos simptomus jau ilgi uzskata par neatkarīgu simptomu grupu, kas atšķiras no pozitīvajiem, neirokognitīvajiem, sociāli kognitīvajiem simptomiem, tos joprojām ir grūti atpazīt. Piemēram, ar klīniskiem simptomiem nozīmīgi saistītu emociju, motivācijas trūkumu, komunikācijas un sociālās funkcionēšanas grūtības var viegli sajaukt ar depresiju vai kognitīviem traucējumiem,1 būtiski ierobežojot iespējas koriģēt pacienta simptomus un viņam palīdzēt. Šo šizofrēnijas sarežģīto simptomu atpazīšana ir ļoti nozīmīga, jo tie nosaka pacienta ilgstošo slimības norisi.6,7 Negatīvo simptomu smagums ir tieši saistīts ar sliktāku pacienta funkcionēšanu tādās nozīmīgās dzīves jomās kā darbs, izglītība, mājas dzīve, sociāla mijiedarbība, attiecību veidošana, dalība aktivitātēs un dzīves kvalitāte,8 kas aktualizē jautājumu par efektīvas ārstēšanās nepieciešamību, lai mazinātu pacienta nespēju dažādās dzīves jomās.

4 galvenie dopamīna patofizioloģiskie ceļi, kurus uzskata par saistītiem ar šizofrēniju4 galvenie dopamīna patofizioloģiskie ceļi, kurus uzskata par saistītiem ar šizofrēniju

Negatīvo simptomu prevalence šizofrēnijā


Negatīvo simptomu prevalences aprēķini var mainīties, atkarībā no konkrētās populācijas definēšanas kritērijiem. Piemēram, Rabinowitz et al. šizofrēnijas klīnisko pētījumu lielā pacientu pētījuma grupā konstatēja, ka no 8.1% līdz 62.3% pacientu simptomi atbilda izteiktu negatīvo simptomu kritērijiem, tāpat 10.2% līdz 50.2% pacientu simptomi atbilda dominējošu negatīvo simptomu kritērijiem.3
 
Neatkarīgi no pielietotajiem kritērijiem, šizofrēnijas pacientiem negatīvo simptomu klātbūtne ir plaši sastopama. Plašā šķērsgriezuma, retrospektīvā pētījumā secināts, ka 52% pacientiem tika novēroti viens vai vairāki negatīvie simptomi, no kuriem visbiežāk sastopamie bija sociālā un emocionālā norobežošanās.9,10 Cits pētījums, kurā tika izvērtēti pacienti ikdienas klīniskajā praksē, uzrādīja līdzīgus rezultātus. 61% stabiliem šizofrēnijas pacientiem bija vismaz viens vidēji smags vai smags negatīvais simptoms; visbiežāk sastopamie simptomi bija sociālā norobežošanās (48%), emocionālā norobežošanās (42%) un samazināts runas apjoms (39%). 19% pacientu bija visi pieci negatīvie simptomi.12 Turklāt apmēram 13% pacientu, kuri piedalījās šajā pētījumā, tika konstatēti primārie negatīvie simptomi.
 
Kad pētījuma populāciju sašaurināja līdz pacientiem ar primārajiem negatīvajiem simptomiem, kuri bija persistējoši vai noturīgi (piem., deficitārais sindroms), to izplatība svārstījās no 25% līdz 30% pacientu klīniskajā atlasē, no līdz 14%-17% pacientu populācijas pētījumos.13 Pamatojoties uz populācijas epidemioloģiskajiem datiem, aprēķināts, ka primāro, noturīgo negatīvo simptomu izplatība, iespējams, svārstās no 15% līdz 20%.11
 
Lai arī nav vienota viedokļa attiecībā uz šo sarežģīto simptomu izplatību, ir skaidrs, ka negatīvie simptomi ir plaši izplatīti un tie ir saistīti ar slimības smago slogu. Tādēļ ir klīniski nozīmīgi negatīvos simptomus atbilstoši ārstēt, lai uzlabotu pacientu stāvokli.


Negatīvo simptomu izpausme slimības gaitā5

Negatīvie simptomi slimības laikāNegatīvie simptomi slimības laikā


Negatīvos simptomus uzskata par visbiežāk sastopamajiem pirmajiem šizofrēnijas simptomiem.14 Tie visbiežāk manifistējas prodromālā periodā pirms psihozes pirmās epizodes, un to ilgums var būt no dažām dienām līdz pat gadiem.15 Jāatzīmē, ka ir novērots, ka 73% pacientu negatīvie simptomi parādās pirms pozitīvajiem simptomiem, bet 20% pacientu negatīvie simptomi izpaužas pāris nedēļu laikā pēc pozitīvo simptomu parādīšanās.4 Tomēr negatīvie simptomi var arī izpausties slimības psihotiskajā saslimšanas fāzē, tādējādi, ja pozitīvos simptomus pavada emocionālo izpausmju samazināšanās, sociālā norobežošanās, funkcionālo spēju pasliktināšanās,16 uzmanīgi jāvēro – vai neattīstās arī negatīvā simptomātika. Laika gaitā, saņemot ārstēšanu vai arī pašai slimībai ritot savu gaitu, pozitīvie simptomi samazinās, savukārt vairāk izteiktākie negatīvie simptomi atkal parādās, tiem prevalējot šizofrēnijas reziduālajā fāzē.11

Negatīvie simptomi slimības gaitāNegatīvie simptomi slimības gaitā

Atsauce:
Pasaules veselības organizācija. International Statistical Classification of Diseases. Online version; 2016. https://icd.who.int/browse10/2016/en#/F20-F29 Shepherd M, Watt D, Falloon I, Smeeton N. The natural history of schizophrenia: a five-year follow-up study of outcome and prediction in a representative sample of schizophrenics. Psychological Medicine. Monograph Supplement. 1989;15:1-46.17


Šizofrēnijai ir raksturīga tipiska slimības gaita un simptomu izpausme, tomēr tā nav homogēna slimība, un ne visi pacienti piedzīvo visus slimības posmus. 5 gadus analizējot šizofrēnijas pacientu kohortas datus, ar mērķi klasificēt pacientus saskaņā ar šizofrēnijas norises veidiem, tika izveidotas 4 plašas apakšgrupas. Kā izrādījās, dažiem pacientiem bija tikai viena epizode, kam sekoja atlabšana. Savukārt, citiem pacientiem bija biežas epizodes un slimība progresēja bez simptomu reducēšanās.17 3. un 4. grupas pacientiem tika novēroti pastāvīgi izteikti simptomi ar vienu vai vairākiem slimības uzliesmojumiem slimības gaitā. Dzirdes halucinācijas; domu atņemšana, ielikšana un pārtraukšana, domu pārraidīšana; somatiskās halucinācijas, murgaina uztvere; iedarbība uz domām, sajūtām un kustībām no ārpuses (t.i. pirmās pakāpes simptomi) bija 75% pacientu no 3. grupas un 94% pacientu no 4. grupas piecu gadu laika periodā. Pašā smagākajā grupā tika novērots pakāpenisks reziduālās simptomātikas pieaugums līdz traucējumi sasniedza stabili smagu līmeni. Klīnicistiem jāņem vērā, ka negatīvie simptomi var attīstīties jebkurā šizofrēnijas slimības posmā, piemēram, vismaz viens negatīvais simptoms tika konstatēts līdz pat 90% pacientu ar pirmo psihotisko epizodi un 35% – 70% pacientu saglabājās būtiski nozīmīgi klīniskie simptomi arī pēc ārstēšanas uzsākšanas.4,18,19

Autsauces

 1. National Institutes of Mental Health (NIMH). Schizophrenia. (2017). Available at: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/sizofrenija-booklet/index.shtml.
 2. Fischer, B. A. & Buchanan, R. W. Schizophrenia: Clinical Manifestations, Course, Assessment and Diagnosis. UpToDate (2017). Available at: www.up-to-date/sizofrenija.
 3. Rabinowitz, J. et al. Negative symptoms in schizophrenia – the remarkable impact of inclusion definitions in clinical trials and their consequences. Schizophr. Res. 150, 334–338 (2013).
 4. an der Heiden, W., Leber, A. & Häfner, H. Negative symptoms and their association with depressive symptoms in the long-term course of schizophrenia. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 266, 387–396 (2016).
 5. Lieberman, J. A. Is schizophrenia a neurodegenerative disorder? A clinical and neurobiological perspective. Biol. Psychiatry 50, 884–897 (2001).
 6. Galderisi, S., Mucci, A., Buchanan, R. W. & Arango, C. Negative symptoms of schizophrenia: new developments and unanswered research questions. The Lancet Psychiatry 5, 664–677 (2018).
 7. Kirkpatrick, B., Buchanan, R. W., Ross, D. E. & Carpenter, J. A separate disease within the syndrome of schizophrenia. Arch. Gen. Psychiatry 58, 165–171 (2001).
 8. Foussias, G., Agid, O., Fervaha, G. & Remington, G. Negative symptoms of schizophrenia: Clinical features, relevance to real world functioning and specificity versus other CNS disorders. Eur. Neuropsychopharmacol. 24, 693–709 (2014).
 9. Sicras-Mainar, A., Maurino, J., Ruiz-Beato, E. & Navarro-Artieda, R. Impact of negative symptoms on healthcare resource utilization and associated costs in adult outpatients with schizophrenia: A population-based study. BMC Psychiatry 14, 225 (2014).
 10. Sicras-Mainar, A., Maurino, J., Ruiz-Beato, E. & Navarro-Artieda, R. Prevalence of metabolic syndrome according to the presence of negative symptoms in patients with schizophrenia. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 11, 51–57 (2014).
 11. Buchanan, R. W. Persistent Negative Symptoms in Schizophrenia: An Overview. Schizophr. Bull. 33, 1013–1022 (2007).
 12. Bobes, J., Arango, C., Garcia-Garcia, M. & Rejas, J. Prevalence of negative symptoms in outpatients with schizophrenia spectrum disorders treated with antipsychotics in routine clinical practice: Findings from the CLAMORS study. J. Clin. Psychiatry 71, 280–286 (2010).
 13. Mucci, A., Merlotti, E., Üçok, A., Aleman, A. & Galderisi, S. Primary and persistent negative symptoms: Concepts, assessments and neurobiological bases. Schizophr. Res. 186, 19–28 (2017).
 14. an der Heiden, W. & Häfner, H. The epidemiology of onset and course of schizophrenia. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 250, 292–303 (2000).
 15. Larson, M. K., Walker, E. F. & Compton, M. T. Early signs, diagnosis and therapeutics of the prodromal phase of schizophrenia and related psychotic disorders. Expert Rev. Neurother. 10, 1347–1359 (2010).
 16. Lyne, J. et al. Negative symptoms of psychosis: A life course approach and implications for prevention and treatment. Early Interv. Psychiatry 12, 561–571 (2018).
 17. Shepherd, M., Watt, D., Falloon, I. & Smeeton, N. The natural history of schizophrenia: a five-year follow-up study of outcome and prediction in a representative sample of schizophrenics. Psychol. Med. Monogr. Suppl. 15, 1–46 (1989).
 18. Mäkinen, J., Miettunen, J., Isohanni, M. & Koponen, H. Negative symptoms in schizophrenia – A review. Nord. J. Psychiatry 62, 334–341 (2008).
 19. Rabinowitz, J., Berardo, C. G., Bugarski-Kirola, D. & Marder, S. Association of prominent positive and prominent negative symptoms and functional health, well-being, healthcare-related quality of life and family burden: A CATIE analysis. Schizophr. Res. 150, 339–342 (2013).

Lancet Psychiatry

Negative symptoms of schizophrenia: new developments and unanswered research questions.
Galderisi S, Mucci A, Buchanan RW, Arango C.
Lancet Psychiatry 2018 Aug; 5(8):664-677.
“Negatīvie simptomi ir sastopami vairāk nekā 50% šizofrēnijas pacientu, un tie atstāj lielu ietekmi uz viņu ikdienas dzīvi, rada ievērojamu slogu gan pašiem pacientiem, gan viņu ģimenēm un veselības aprūpes sistēmām.”

Negatīvie simptomi – Epidemioloģija

Atšķirīgu diagnostisko kritēriju piemērošana ietekmējusi negatīvo simptomu sastopamības un izplatības rādītājus.

Lejupielādēt

References title

  4 galvenie dopamīna patofizioloģiskie ceļi, kurus uzskata par saistītiem ar šizofrēniju
  Login to Unlock

  NEGATĪVIE SIMPTOMI: CITA IZCELSMENEGATĪVIE SIMPTOMI: CITA IZCELSME

  Ir ļoti svarīgi atpazīt primāros un sekundāros negatīvos simptomus to dažādās klīniskās nozīmības dēļ. Primārie negatīvie simptomi ir būtiski šizofrēnijas patofIr ļoti svarīgi atpazīt primāros un sekundāros negatīvos simptomus to dažādās klīniskās nozīmības dēļ. Primārie negatīvie simptomi ir būtiski šizofrēnijas patof

  vēl…
  Login to Unlock

  REAGILA KONTROLĒ NEGATĪVOS SIMPTOMUSREAGILA KONTROLĒ NEGATĪVOS SIMPTOMUS

  Šizofrēnijas negatīvie simptomi var izpausties kā primārie simptomi, kas ir šizofrēnijas patofizioloģijas pamatā, vai arī kā sekundārie simptomi, kas saistīti aŠizofrēnijas negatīvie simptomi var izpausties kā primārie simptomi, kas ir šizofrēnijas patofizioloģijas pamatā, vai arī kā sekundārie simptomi, kas saistīti a

  vēl…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).