Apmeklēt sadaļu

Veselības aprūpes speciālistiem

Sabiedrībai

Antipsihotisko medikamentu darbības mehānisms – kā tie darbojas?

 • Galvenais antipsihotisko medikamentu iedarbības uzdevums ir dopamīna D2 receptoru bloķēšana. To lielākā vai mazākā mērā veic visi antipsihotiskie medikamenti.
 • Pirmās –(tipiskajiem) un otrās (atipiskajiem) paaudzes antipsihotiskajiem medikamentiem ir raksturīga antagonistiska iedarbība uz dopamīna D2 receptoriem.
 • Savienojumi, kas iedarbojas uz dopamīna receptoriem kā daļēji agonisti, ir trešās paaudzes antipsihotiskie medikamenti.
 • Daļējā agonistu aktivitāte uz dopamīna receptoriem atšķiras atkarībā no dabiskā dopamīna līmeņa smadzenēs.
 • Daļējs agonists darbojas kā funkcionālais antagonists uz mērķa receptoriem, kad neiromediatora līmenis ir augsts, un kā agonists, kad neiromediatora līmenis ir zems.

Šajā sadaļā

Antipsohotiskie medikamenti ir šizofrēnijas ārstēšanas stūrakmens. Kopš 1950-tajiem gadiem, kad nejauši tika atklāts hlorpromazīns, ir apstiprināti vairāk nekā 30 dažādi antipsihotiskie medikamenti. Lai arī šo zāļu spēja saistīties ar receptoriem atšķiras, visi antipsihotiskie medikamenti, ja tiek lietoti terapeitiskās devās, uzrāda nozīmīgu saistīšanās spēju ar dopamīna D2 receptoriem – šis mehānisms ir būtisks ārstēšanas efektivitātei.1


Antipsihotisko medikamentu klases

Tipisko antipsihotisko medikamentu klīniskā efektivitāte, iespējams, ir atkarīga no to augstās piesaistīšanās spējas D2 receptoriem un sekojošas pilnas antagonistiskas darbības. Tādēļ tipiskie antipsihotiskie medikamenti ir efektīvi šizofrēnijas pozitīvo simptomu ārstēšanā, taču tie nemazina negatīvos simptomus un kognitīvos traucējumus, kuri arī raksturīgi šizofrēnijai. Šīm zālēm, tās lietojot terapeitiskās devās, bieži ir sastopami ektrapiramidālie simptomi (EPS), kas ir nevēlamās blakusparādības, ko rada antagonistiska iedarbība uz dopamīna receptoriem nigrostriatālajā ceļā.2

Līdzīgi kā tipiskie antipsihotiskie medikamenti, arī atipiskie antipsihotiskie medikamenti iedarbojas kā antagonisti uz D2 receptoriem, taču tiem raksturīgs zemāks EPS biežums un to darbība ir saistīta ar citiem neiroreceptoru veidiem.2 Piemēram, dažām zālēm ir relatīvi augsta spēja saistīties ar serotonīna 5-HT2A receptoriem, ja salīdzina ar dopamīna D2 un D3 receptoru blokādi.1

Tipiskie un atipiskie antipsihotiskie medikamenti iedarbojas kā pilni antagonisti pret D2 receptoriem, lai arī tiem ir nozīmīgi atšķirīga spēja saistīties. Lielu daļu no šizofrēnijai raksturīgajiem simptomiem skaidro ar dopamīnerģiskā ceļa pārlieku augstās un zemās aktivitātes kombināciju. Bez tam antagonistu aktivitāte tajos dopamīnerģiskajos ceļos, kas nav tik lielā mērā iesaistīti šizofrēnijas patofizioloģijā, kā, piemēram, nigrostriatālie un tuberoinfundibulārie ceļi, var izraisīt tādas nopietnas un nevēlamās blakusparādības kā EPS un hiperprolaktinēmija, kā arī pasliktināt negatīvos un kognitīvos simptomus. Ņemot vērā šīs komplikācijas, zāles, kas var mainīt dopamīna neirotransmisiju dažādos fizioloģiskos apstākļos, var piedāvāt terapeitiskās efektivitātes un drošuma priekšrocības salīdzinājumā ar citiem pieejamajiem antipsihotiskajiem medikamentiem.2 Daļējie agonisti to spēj – piemēram, tādi antipsihotiskie medikamenti kā aripiprazols, brekspiprazols, kā arī kariprazīns, kas darbojas kā daļēji agonisti uz dopamīna D2 un D3 receptoriem; tie pārstāv antipsihotisko medikamentu trešo paaudzi.1


Kas ir daļējs agonists?

Daļējie agonisti var darboties kā funkcionāls agonists vai arī kā funkcionāls antagonists atkarībā no pilno agonistu (piem., endogēnais neiromediators) līmeņa konkrētajā vidē. Salīdzinājumā ar pilniem agonistiem, daļējiem agonistiem piemīt zemāka aktivitāte. Ja nav pilnu agonistu klātbūtnes, daļējie agonisti spēj saistīties ar receptoriem, lai radītu atbildes reakciju, uzrādot funkcionālu agonista aktivitāti; tomēr, ja ir pilnu agonistu klātbūtne, tad daļēju agonistu saistīšanās ar receptoriem samazina agonistu atbildi, uzrādot funkcionālu antagonista aktivitāti.2,3

Daļējie agonisti

Atsauces: Adaptēts no Lieberman, J. A. Dopamine partial agonists: A new class of antipsychotic. CNS Drugs 18, 251–267 (2004)2; Lambert, D. G. Drugs and receptors. Contin. Educ. Anaesthesia, Crit. Care Pain 4, 181–184 (2004)3.


Daļējs agonisms, kas darbojas uz dopamīna D2 receptoriem, piedāvā vērtīgu izvēli šizofrēnijas simptomu ārstēšanai. Daļējam agonistam jādarbojas kā funkcionālam antagonistam mezolimbiskā ceļā, kur pārmērīga dopamīna aktivitāte, domājams, rada pozitīvos simptomus. Savukārt daļējam agonistam jādarbojas kā funkcionālam agonistam mezokortikālajā ceļā, kur samazināta dopamīna aktivitāte var būt saistīta ar negatīvajiem simptomiem un kognitīviem traucējumiem. Turklāt, pateicoties daļējam agonismam, var izvairīties no pilnīgas dopamīna patofizioloģisko ceļu blokādes, kas tiek saistīta ar EPS un paaugstinātu prolaktīna līmeni.2


Antipsihotiķu iedarbība

Lai rastos klīniskā atbilde, parasti antipsihotiskajiem medikamentiem jāaizņem vismaz 50% dopamīna D2 receptoru, jo noslogotība, kas augstāka par 85%, palielina EPS risku un citu nevēlamu blakusparādību risku. Tas nozīmē, ka pastāv terapeitiskais logs starp 60% un 80% dopamīna D2 receptoru noslogotību, kas sniedz iespēju iegūt labu klīnisko atbildi ar zemu EPS risku. Tomēr ir pierādīts, ka klozapīns un daļējie dopamīna receptoru agonisti neatbilst šim vispārinājumam.1

Klozapīns mazākā mērā saistās ar striatālā dopamīna D2 receptoriem (~40%), kas sniedz zināmas norādes uz tā darbības mehānismu un drošuma profilu. Salīdzinājumam aripiprazols un kariprazīns noslogo lielāku D2 receptoru proporciju (80%), ja tiek lietoti terapeitiskās devas. Attiecīgi antipsihotiskiem medikamentiem, kas ir daļēji agonisti, nepieciešams augstāks dopamīna D2 receptoru noslogotības līmenis, nekā tas ir vajadzīgs dopamīna antagonistiem, lai sasniegtu klīnisko efektu. Tas var būt tādēļ, ka daļējiem agonistiem ir zemāka iekšējā aktivitāte salīdzinājumam ar dopamīnu, kas saistās ar D2 receptoriem, kas izraisa tīklveida funkcionālo antagonismu, un tas galu galā ir līdzvērtīgs antagonistu uzvedībai terapeitiskās devās.1

Antipsihotiķu pamata iedarbība

Atsauce: Adaptēts no Kaar, S. J., Natesan, S., McCutcheon, R. & Howes, O. D. Antipsychotics: Mechanisms underlying clinical response and side-effects and novel treatment approaches based on pathophysiology. Neuropharmacology (2019)1


Ir sarežģīti novērtēt raksturīgo aktivitāti skaitļos, jo testu apstākļi ir lielā mēra mainīgi. Turklāt ir skaidrs, ka in vitro mērījumus nevar atkārtot in vivo apstākļos, jo receptori nav izolēti, bet gan atrodas mijiedarbībā ar daudziem citiem receptoriem un transdukcijas proteīniem.6


Efektivitāte uz dažādiem dopamīna receptoriem

Visi antipsihotiskie medikamenti var saistīties ar dopamīna D2 receptoriem, tomēr dažas aktīvās vielas uzrāda labāku spēju saistīties ar dopamīna D1 un D3 receptoriem. Kopumā klīniski nozīmīga saistīšanās ar dopamīna receptoriem ir atkarīga no to relatīvās saistīšanās spējas salīdzinājumā ar endogēno dopamīnu šajos receptoros (piemēram, ja antipsihotiskām zālēm ir zemāka spēja saistīties nekā dopamīnam, tām visticamāk nebūs efekta). Attiecībā uz aktivitāti D1 un D3 receptoros, klīniskais nozīmīgums ir atkarīgs no relatīvās saistīšanās spējas ar šiem receptoriem salīdzinājumā ar saistīšanās spēju ar D2 receptoriem. Piemēram, ja zāles ir ar zemāku spēju saistīties ar D1 un/vai D3 salīdzinājumā ar D2 receptoriem, tad efekts D2 receptoros visticamāk dominēs pār efektu D1 un/vai D3 receptoros.11

Daudziem antipsihotiskiem medikamentiem piemīt spēja saistīties ar D3 receptoriem, kas ir tāda pati vai augstāka nekā spēja saistīties ar D2 receptoriem un tomēr kopumā tā ir zemāka nekā pašam dopamīnam. Tas nozīmē, ka šie antipsihotiskie medikamenti tikai minimāli vai nemaz nesaistīsies ar D3 receptoriem ar dopamīnu bagātos smadzeņu rajonos. Citiem vārdiem sakot, lai zāles būtu klīniski nozīmīgas, tām nepieciešama augstāka saistīšanās spēja ar D3 receptoriem nekā pašam dopamīnam. Vienīgās zāles, kam, šķiet, ir klīniski jēgpilna D3 receptoru noslogotības pakāpe, nozīmējot psihozei atbilstošā devā, ir kariprazīns, kam ir augstāka saistīšanās spēja ar D3 receptoriem un, iespējams, blonanserīns (zāles psihozes ārstēšanai Japānā).12 Samazināta limbiskā dopamīna atbrīvošanās hipotētiski tiek saistīta ar anhedoniju, depresīviem stāvokļiem, motivāciju un baudu. Pētījumu rezultāti uz dzīvniekiem apstiprina šo domu, uzrādot, ka D3 antagonisms uzlabo kognitīvās spējas, garastāvokli un motivāciju; klīniskie rezultāti arī norāda uz šizofrēnijas negatīvo simptomu mazināšanos, ārstējot pacientus ar kariprazīnu.12


Saistīšanās spēja ar D3 receptoriem11,12

Saistīšanās spēja ar D3 receptoriem

Atsauce: Adaptēts no Stahl, S. M. Drugs for psychosis and mood: Unique actions at D3, D2, and D1 dopamine receptor subtypes. CNS Spectr. 22, 375–384 (2017)12


Līdzās D2 un D3 receptoriem1, arī citiem dopamīna receptoriem ir būtiska nozīme. Piemēram, tiek uzskatīts, ka dopamīna D1 receptoriem ir liela loma uzmanības, darba atmiņas un izpildes funkciju procesos. Teorētiski zāles, kas bloķē vai pārstimulē D1 receptorus var izregulēt D1 receptoru darbību, kas hipotētiski varētu novest pie kognitīvas disfunkcijas. Kognitīva disfunkcija pavisam noteikti būtu nevēlama zāļu iedarbība, kas rastos kā sekas D1 receptoru blokādei, it sevišķi pacientiem, kas slimo ar tādām slimībām kā šizofrēnija vai bipolāri afektīvi traucējumi ar slimībai raksturīgu kognitīvu disfunkciju. Dopamīna D1 receptoru noslogojums ļoti variē antipsihotisko medikamentu vidū, kas tiek lietoti klīniski efektīvās devās; piemēram, ar haloperidolu noslogotības līmenis ir 0%, ar risperidonu ~25%, ar klozapīnu līdz pat to ~60%.1 Dažām zālēm spēja saistīties ar dopamīna D1 receptoriem ir tuva to spējai saistīties ar D2 receptoriem un ir lielāka nekā dopamīna paša spēja saistīties ar D1 receptoriem (kas ir relatīvi zema), rosinot potenciāli klīniski nozīmīgu noslogotību D1 receptoros, lietojot terapeitiskas devas.12 Dažas no zālēm, kas potenciāli uzrāda klīniski nozīmīgu D1 receptoru blokādi, dažādās pakāpēs bloķē arī holīnerģiskos, muskarīna un histamīna receptorus, kas teorētiski palīdz kognitīvo disfunkciju ārstēšanā. Joprojām jāpierāda, vai D1 antagonismam ir kāds potenciāls ieguvums.12


Kad dopamīna koncentrācija prefrontālajā smadzeņu garozā ir par augstu vai par zemu, kognitīvais deficīts var palielināties13

Atsauces: Adaptēts no Cools, R. & D’Esposito, M. Inverted-U-shaped dopamine actions on human working memory and cognitive control. Biol. Psychiatry 69, e113-125 (2011)13.


D4 receptori ir atklāti tajos pašos smadzeņu rajonos, kur D2 receptori, taču zemākā koncentrācijā. Klozapīns ir unikāls, jo tam ir augsta spēja saistīties ar D4 receptoriem salīdzinājumā ar tā spēju saistīties ar dopamīna D2 receptoriem; klīniski efektīvās devās tam vajadzētu vairāk noslogot dopamīna D4 receptorus salīdzinājumā ar citiem antipsihotiskajiem medikamentiem. Tomēr līdz šim praksē selektīvie dopamīna D4 receptoru antagonisti kā antipsihotiskeie medikamenti nav pierādījuši efektivitāti.1
Turklāt nav pietiekami izzināta arī D5 receptoru iedarbība.


REAGILA (cariprazinum) ir recepšu medikaments. Pirms izrakstīšanas, lūdzu, iepazīstieties ar pilnu zāļu aprakstu.
Reklāmas devējs: Gedeon Richter Plc. pārstāvniecība Latvijā. Reklāmas izstrādes datums: 2021. gada 25.marts.

Atsauces

 1. Kaar, S. J., Natesan, S., McCutcheon, R. & Howes, O. D. Antipsychotics: Mechanisms underlying clinical response and side-effects and novel treatment approaches based on pathophysiology. Neuropharmacology (2019). doi:10.1016/j.neuropharm.2019.107704
 2. Lieberman, J. A. Dopamine partial agonists: A new class of antipsychotic. CNS Drugs 18, 251–267 (2004).
 3. Lambert, D. G. Drugs and receptors. Contin. Educ. Anaesthesia, Crit. Care Pain 4, 181–184 (2004).
 4. Tadori, Y., Forbes, R. A., McQuade, R. D. & Kikuchi, T. Receptor reserve-dependent properties of antipsychotics at human dopamine D2 receptors. Eur. J. Pharmacol. 607, 35–40 (2009).
 5. Tadori, Y. et al. Differences in agonist/antagonist properties at human dopamine D 2 receptors between aripiprazole, bifeprunox and SDZ 208-912. Eur. J. Pharmacol. 574, 103–111 (2007).
 6. Tadori, Y. et al. Aripiprazole’s low intrinsic activities at human dopamine D2L and D2S receptors render it a unique antipsychotic. Eur. J. Pharmacol. 515, 10–19 (2005).
 7. Tadori, Y., Forbes, R. A., McQuade, R. D. & Kikuchi, T. Functional potencies of dopamine agonists and antagonists at human dopamine D 2 and D 3 receptors. Eur. J. Pharmacol. 666, 43–52 (2011).
 8. Tadori, Y., Forbes, R. A., McQuade, R. D. & Kikuchi, T. In vitro pharmacology of aripiprazole, its metabolite and experimental dopamine partial agonists at human dopamine D 2 and D 3 receptors. Eur. J. Pharmacol. 355–365 (2011). doi:10.1016/j.ejphar.2011.07.020
 9. Koener, B., Focant, M. C., Bosier, B., Maloteaux, J. M. & Hermans, E. Increasing the density of the D 2L receptor and manipulating the receptor environment are required to evidence the partial agonist properties of aripiprazole. Prog. Neuro-Psychopharmacology Biol. Psychiatry 36, 60–70 (2012).
 10. Urban, J. D., Vargas, G. A., Von Zastrow, M. & Mailman, R. B. Aripiprazole has functionally selective actions at dopamine D2 receptor-mediated signaling pathways. Neuropsychopharmacology 32, 67–77 (2007).
 11. Stahl, S. M. Dazzled by the dominions of dopamine: Clinical roles of D3, D2, and D1 receptors. CNS Spectr. 22, 305–311 (2017).
 12. Stahl, S. M. Drugs for psychosis and mood: Unique actions at D3, D2, and D1 dopamine receptor subtypes. CNS Spectr. 22, 375–384 (2017).
 13. Cools, R. & D’Esposito, M. Inverted-U-shaped dopamine actions on human working memory and cognitive control. Biol. Psychiatry 69, e113-125 (2011).
 14. Reagila SmPC.

Neuropharmacology

Antipsychotics: Mechanisms underlying clinical response and side-effects and novel treatment approaches based on pathophysiology.
Kaar SJ, Natesan S, McCutcheon R, Howes OD.
Neuropharmacology 2019; Jul 9:107704.
Tādi antipsihotiskie medikamenti kā aripiprazols, breksipiprazols, kā arī kariprazīns, kas darbojas kā daļēji agonisti uz dopamīna D2 un D3 receptoriem, pārstāv antipsihotisko medikamentu trešo paaudzi.
Login to Unlock

KĀ DARBOJAS REAGILA?KĀ DARBOJAS REAGILA?

Kariprazīnam ir augsta spēja saistīties ar dopamīna D3 un D2 receptoriem, ka arī ar serotonīna 5‑HT2B un 5‑HT1A Kariprazīnam ir augsta spēja saistīties ar dopamīna D3 un D2 receptoriem, ka arī ar serotonīna 5‑HT2B un 5‑HT1A

vēl…
Login to Unlock

ŠIZOFRĒNIJAS NEIROĶĪMISKAIS PAMATOJUMSŠIZOFRĒNIJAS NEIROĶĪMISKAIS PAMATOJUMS

Sākotnēji šizofrēnijas dopamīna hipotēzes teorija balstījās uz netiešiem pierādījumiem, kuri tika iegūti klīniski novērojot pacientus, kas tika ārstēti ar antipSākotnēji šizofrēnijas dopamīna hipotēzes teorija balstījās uz netiešiem pierādījumiem, kuri tika iegūti klīniski novērojot pacientus, kas tika ārstēti ar antip

vēl…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).