Apmeklēt sadaļu

Veselības aprūpes speciālistiem

Sabiedrībai

Kariprazīns papildterapijā pacientam ar nepietiekamu atbildes reakciju uz klozapīnu: vēl viens gadījuma apraksts

Klozapīns ir zelta standarts terapeitiski rezistentas šizofrēnijas ārstēšanā, bet daudziem pacientiem nav pietiekamas atbildes reakcijas vai parādās blakusparādības. Šajā De Berardis et al ziņojumā atspoguļots terapeitiski rezistentas šizofrēnijas pacients ar atkarību izraisošu vielu lietošanu, kas sekmīgi ārstēts ar klozapīnu un kariprazīnu.

Gadījuma apraksts

Pacienta anamnēze / diagnoze un simptomi

Pacients ir 35 gadus vecs, neprecējies vīrietis, kuram šizofrēnija diagnosticēta 24 gadu vecumā. Slimības sākumā pacients lietoja narkotiskas vielas (galvenokārt kokaīnu un marihuānu) un pacientam attīstījās pozitīvie simptomi, izteikts impulsu kontroles trūkums un naidīgums, kā arī negatīvie simptomi (afektīvs blāvinājums, slikts kontakts, sociāla izolēšanās). Pacientu mēģināja ārstēt ar ilgstošas darbības haloperidolu, olanzapīnu un paliperidonu, bet neveidojās atbildes reakcija uz ārstēšanu un saglabājās būtiski funkcionēšanas traucējumi (pacients zaudēja darbu). Pacients gandrīz pusotru gadu lietoja klozapīnu 350 mg/dienā, panākot funkcionālus uzlabojumus attiecībā uz naidīgumu un nevēlēšanos sadarboties, bet bez būtiskas ietekmes uz citiem simptomiem. Mēģinot palielināt klozapīna devu līdz 400 mg/dienā, pacients kļuva izteikti sedēts.

Ārstēšana

Izvērtējot pacientu Terāmo slimnīcas ambulatorajā nodaļā, pacientam bija simptomi un klīniski nozīmīgs PANSS skalas rezultāts (kopējais punktu skaits=121, pozitīvie=27, negatīvie=34, vispārējie=70). Pacients svars bija 95 kg un ĶMI 28,4 kg/m2. No piedāvātā aripiprazola pacients atteicās, jo kāds draugs viņu bija pārliecinājis, ka šīm zālēm ir nezināmas “blakusparādības”. Pacients piekrita lietot kariprazīnu 1,5 mg/dienā.

Pēc trim nedēļām pacienta PANSS rezultāti bija nedaudz labāki (kopējais punktu skaits=101, pozitīvie=20, negatīvie=30, vispārējie=61) un pacients norādīja uz pašsajūtas uzlabošanos, īpaši uz kognitīvo un funkcionēšanas traucējumu mazināšanos, neveidojoties blakusparādībām. Tika nolemts palielināt kariprazīna devu līdz 3 mg/dienā. Pēc diviem mēnešiem uzlabojumus novēroja gan PANSS (kopējais punktu skaits=77, pozitīvie=13, negatīvie=15, vispārējie=49), gan attiecībā uz ĶMI (26,9 kg/m<sup>2</sup>), un klozapīna devu samazināja līdz 300 mg/dienā. Uzlabojumi bija noturīgi, un pacients spēja iekārtoties darbā ķieģeļu rūpnīcā, atzīmējot, ka “mans prāts un domas ir skaidrākas”.

Vēl pēc trim mēnešiem, lietojot klozapīnu 300 mg/dienā kopā ar kariprazīnu 3 mg/dienā, PANSS skalas rezultāti (kopējais punktu skaits=57, pozitīvie=9, negatīvie=12, vispārējie=29) un ĶMI (25,6 kg/m<sup>2</sup>) uzlabojās vēl vairāk. Blakusparādības netika novērotas vai ziņotas.

Diskusija

Līdz šim klīniskajā praksē šis bija viens no diviem pirmajiem gadījumiem, kad kariprazīns ir lietots kombinācijā ar klozapīnu pacientam pēc nepietiekamas atbildes reakcijas uz klozapīna monoterapiju. Šī kombinācija bija ļoti efektīva, un par to liecināja PANSS rezultātu uzlabošanās laika gaitā. Līdztekus uzlabojumiem visās PANSS apakšskalās, būtiski samazinājās arī negatīvie simptomi. Tas varētu būt saistīts ar kariprazīna daļējo agonismu pret D3 receptoriem, jo vairāki pētījumi liecina, ka kariprazīna afinitāte pret D3 receptoriem un iedarbība uz šiem receptoriem, iespējams, izskaidro tā efektivitāti uz negatīvajiem simptomiem, izpildfunkciju traucējumiem, kā arī kognitīvajiem un garastāvokļa traucējumiem.

Svara un ĶMI samazināšanās varētu būt saistīta ar pacientes fiziskās aktivitātes palielināšanos, kas, iespējams, ir rezultāts kariprazīna kognitīvās spējas veicinošajai un negatīvos simptomus mazinošajai iedarbībai. Kopumā šis gadījums liecina, ka klozapīna kombinēšana ar kariprazīnu terapijas rezistentas šizofrēnijas ārstēšanā bija ļoti efektīva un neradīja blakusparādības.

Kariprazīns papildterapijā pacientiem ar nepietiekamu atbildes reakciju uz klozapīnu: ziņojums par diviem klīniskajiem gadījumiem
Domenico De Berardis, Gabriella Rapini, Luigi Olivieri, Agostina Giardini, Ida De Lauretis, Nicola Serroni, Laura Orsolini, Michele Fornaro, Felice Iasevoli, Sabatino Trotta, Paolo Cottura, Federica Vellante, Marco Alessandrini, Massimo Di Giannantonio
Case Report Clinical Psychopharmacology and Neuroscience 2021;19(1):174-178 pISSN 1738-1088 / eISSN 2093-4327 Copyrightⓒ 2021, Korean College of Neuropsychopharmacology

„Jāsecina, ka kariprazīna lietošana papildterapijā klozapīnam nodrošināja būtisku un salīdzinoši ātru iedarbību, ārstējot pacientus ar nepietiekamu atbildes reakciju uz klozapīnu. Šī kombinācija bija ļoti labi panesama, un netika ziņots par blakusparādībām.”

Citi klīniskie gadījumi
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).