Apmeklēt sadaļu

Veselības aprūpes speciālistiem

Sabiedrībai

Kanabinoīdu loma ārstēšanā – rezistenta šizofrēnija

  Šajā sadaļā

  Psychiatry Research

  Association of smoked cannabis with treatment resistance in schizophrenia
  Arsalan, A. et al.
  Psychiatry Research 278 2019; 242–247
  “Dažādos pētījumos ir atklāts, ka kanabinoīdu lietošana ietekmē šizofrēnijas norisi, un ir saistīta ar nelīdzestību ārstēšanai un biežākiem atkārtotiem paasinājumiem. Šajā dokumentā aprakstīts mūsu pētījums par lietotāju pašu ziņotas kanabinoīdu lietošanas ietekmi uz rezistenci ārstēšanai šizofrēnijas pacientu kohortā Pakistānā… Ārstēšanas rezistences radītājs bija vairāk nekā 60%. Kanabinoīdu nepārtraukta lietošana bija saistīta ar rezistenci ārstēšanai. Mēs iekļāvām tikai tos gadījumus, kuros nebija problemātiska sadarbība ārstēšanas procesā.”

  Šizofrēnija ir smags neiropsihiatrisks traucējums ar heterogēniem klīniskajiem rezultātiem.1 Tā izpaužas dažādi, jo simptomi katram pacientam atšķiras, un tam ir virkne cēloņu, no kuriem vairums šobrīd ir neskaidri.2 Aptuveni viena trešdaļa pacientu slikti reaģē vai nereaģē uz zālēm.4 Tādēļ pētījumu turpināšana ir ļoti svarīga, lai panāktu progresu izpratnē par rezistentas šizofrēnijas ārstēšanas iespējām.

  Pacientu ar šizofrēniju vidū kanabinoīdu lietošana ir ļoti izplatīta.5 Lai arī šizofrēnijas un kanabinoīdu lietošanas mijiedarbība nav pilnībā noskaidrota, ir labi zināms, ka kanabinoīdi palielina psihožu risku un izsauc šizofrēnijas recidīvu.6 Kanabinoīdi ir saistīti arī ar sliktākiem slimības rezultātiem un rezistenci ārstēšanai,7 tomēr pamata mehānismi joprojām nav noskaidroti.

  2019. gadā veiktajā pētījumā Arsalan et al pētīja kanabinoīdu ietekmi uz šizofrēnijas ārstēšanas rezultātiem Pakistānas kohortā, kur marihuānas ražošana un tirdzniecība ir plaši izplatīta.8 Pētījumu veica ar 230 pacientiem ārstniecības iestādē, kur lielākajai daļai pacientu bija izveidojusies rezistence pret tradicionālajiem antipsihotiskajiem medikamentiem. Tika pētīti arī kanabinoīdu agrāko vai esošo lietotāju, kuri paši par to ziņojuši, rezistences ārstēšanai rādītāji un prognozes attiecībā uz medikamentozo ārstēšanu. Pacientus iedalīja divās grupās, atkarībā no atbildes reakcijas, ārstējot ar dažādām antipsihotisko medikamentu devām- vai pacients bija uz ārstēšanu reaģējošs vai ārstēšanai rezistents. Rezultāti apstiprināja hipotēzi, ka kanabinoīdu lietošana ir saistīta ar samazinātu antipsihotisko medikamentu efektivitāti,9 tomēr cēloņsakarība starp kanabinoīdu lietošanu un šizofrēniju joprojām ir asu debašu tēma.

  Secinājums, ka kanabinoīdi ir saistīti ar sliktāku atbildes reakciju uz ārstēšanu ar antipsihotiskajiem medikamentiem, tika pamatots ar nepieciešamību pēc lielākām zāļu devām indivīdiem, kuri pētījuma laikā lietoja vai arī pirms tam bija lietojuši kanabinoīdus, kā arī ar papildus akūtas intoksikācijas efektu atsevišķiem pacientiem, kuri lietoja kanabinoīdus.8 Pamatojoties uz medicīnisko literatūru, iespējamais skaidrojums ir, ka kanabinoīdi mijiedarbojas ar kanabinoīdu receptoriem, kuri var ietekmēt efektīvu dopamīna blokādi, kad tas aktivēts, un tādējādi ietekmē slimības gaitu.10 “Šizofrēnijas dopamīna hipotēze” nosaka, ka šizofrēnija korelē ar pārstimulētu dopamīna sistēmu smadzenēs, un specifiski D2 dopamīnerģisko receptoru pārmērīgu aktivāciju.15 Pastāv virkne pierādījumu, kas norāda uz kompleksu kanabinoīdu receptoru sistēmas un dopamīnerģiskās sistēmas mijiedarbību.10 Tādēļ, ja pirmo aktivē kanabinoīdi, otrs var tikt pāraktivēts un izraisīt vai saasināt psihozi.10,12

  Turklāt Arsalana pētījumā pret ārstēšanu rezistentu pacientu ar šizofrēniju grupā bija divas atšķirīgas apakšgrupas, jo atsevišķiem indivīdiem rezistence sākās līdz ar slimības sākumu, bet citiem rezistence parādījās vēlāk.8 Autori pētīja, kā neārstētas psihozes ilgums, pacienta vecums un asinsradniecība ietekmē slimības sākumu un reakciju uz ārstēšanu. Tie visi iepriekš tika konstatēti kā riska faktori, taču nebija iespējams atrast to savstarpējo saistību.13,14 Pētījumu ierobežoja nepietiekamie dati par neārstēto psihožu ilgumu, nelielais pacientu skaits un kanabinoīdu lietošanas izraisīto psihisko traucējumu diagnostisko un statistisko vadlīniju trūkums, kādas klīnicisti un psihiatri izmanto kā standartu psihiatrisko saslimšanu diagnostikā.15

  Secināts, ka nepieciešami tālāki pētījumi ar lielākām populācijām un dažādām etniskajām grupām, lai apstiprinātu šo pētījumu rezultātus. Ja kanabinoīdu lietošana ir šizofrēnijas ārstēšanas rezistences cēlonis, tas nākotnē potenciāli var kļūt par ārstēšanas stratēģiju mērķi.

  Atsauces

  1. Vita and Barlati. Curr. Opin. Psychiatry 2018; 31: 246–255.
  2. http://pnl.bwh.harvard.edu/education/what-is/sizofrenija/ [accessed on 10th October 2019]
  3. Case et al. Psychol Med. 2011; 41(6): 1291–1300.
  4. Wimberley et al. Lancet Psychiatry 2016; 3: 358–366.
  5. Hartz et al. JAMA Psychiatry 2014; 71: 248–254.
  6. Schoeler et al. Lancet Psychiatry 2016; 3: 215–225.
  7. Lazary Curr. Pharm. Des. 2012; 18: 4890–4896.
  8. Arsalan et al. Psychiatry Research 278 (2019) 242–247
  9. Swartz et al. Schizophr. Res. 2008; 100: 39–52.
  10. Diviant et al. Medicines (Basel). 2018; 5(3): 86.
  11. Grunder and Cumming. Neurobiol Scizophr. 2016; 109-124.
  12. Müller-Vahl and Emrich. Expert Rev Neurother. 2008; 8(7):1037-48.
  13. Emsley et al. J. Clin. Psychopharmacol. 2013; 33: 80–83.
  14. Vita et al. Front Pharmacol. 2019;10:402.
  15. https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm [accessed on 10th October 2019]
  Login to Unlock

  REAGILA SĀKUMA DEVASREAGILA SĀKUMA DEVAS

  REAGILA ir indicēta šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem. Tā aptver visus šizofrēnijas simptomu veidus, ieskaitot pozitīvos, negatīvos, kognitīvos, akREAGILA ir indicēta šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem. Tā aptver visus šizofrēnijas simptomu veidus, ieskaitot pozitīvos, negatīvos, kognitīvos, ak

  vēl…
  Login to Unlock

  ATKARĪBU IZRAISOŠAS VIELAS UN PSIHOZEATKARĪBU IZRAISOŠAS VIELAS UN PSIHOZE

  Psihoze ir psihiskās veselības traucējums, kad personai uz laiku zūd spēja adekvāti uztvert apkārtējo pasauli. To uzskata par patoloģiju, neatkarīgi no tās izcePsihoze ir psihiskās veselības traucējums, kad personai uz laiku zūd spēja adekvāti uztvert apkārtējo pasauli. To uzskata par patoloģiju, neatkarīgi no tās izce

  vēl…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).